ทีโอที เตรียมคลอดโครงสร้างองค์กรใหม่พ.ย.นี้

ทีโอที คลอดโครงสร้างองค์กรใหม่พ.ย.นี้ ส่วนหนึ่งในการรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล หรือ Digital Economy ตามนโยบายของรัฐบาล

แหล่งข่าวเอดีเอสแอลไทยแลนด์รายงานว่า ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)​ ได้ร่วมประชุมยุทธศาสตร์และการปรับโครงสร้างองค์กร รวมถึงการกำหนดบทบาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล หรือ ดิจิตอล อีโคโนมี (Digital Economy) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยคาดว่าโครงสร้างองค์กรใหม่จะแล้วเสร็จและคณะกรรมการบมจ.ทีโอที จะอนุมัติในเดือนพ.ย.57นี้  ซึ่งหลังจากอนุมัติโครงสร้างแล้ว ก็จะวางตัวบุคคลหรือรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อรับผิดชอบสายงานโดยตรง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ

 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ.ทีโอที ได้มีคำสั่งเมื่อ 23 ก.ย.57 แต่งตั้งให้ ธันวา เลาหศิริวงศ์  กรรมการ เป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และให้ได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) กำหนด โดยค่าตอบแทนจะอยู่ในอัตรา 300,000-400,000 บาทต่อเดือน (เทียบเท่ากับ ยงยุทธ  วัฒนสินธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่คนเดิมที่ลาออกไป)

 

ขณะที่ รักษาการกจญ.คนล่าสุด ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่  20 ต.ค.57 มอบอำนาจให้ มนต์ชัย หนูสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส กระทำการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งอนุมัติ สั่งการ และลงนามในการบริหารงานทั่วไปที่มีลักษณะเป็นงานประจำ ยกเว้นการอนุมัติสั่งจ่าย การอนุมัติเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลและการพัสดุ  งานเชิงนโยบาย และงานสำคัญที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์บมจ.ทีโอที ให้เป็นอำนาจ ในฐานะรักษาการฯ 

 

ทั้งนี้ ในประเด็นคำสั่งทั้ง 2 ฉบับ พนักงานบมจ.ทีโอที ได้วิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้าง ถึงหลักการทำงานของคณะกรรมการ ว่าเหตุใด รักษาการ กจญ. มีเงินเดือนเท่ากับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแตกต่างจากรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ที่รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่มีเงินเดือน รวมถึงเรื่องการแบ่งงานรับผิดชอบ ทำให้เกิดข้อกังขาในการบริหารและนโยบาย  โดยจะเฝ้าติดตามการทำงานของคณะกรรมการว่า มีความโปร่งใสหรือไม่ และหากไม่มีความชัดเจนในการพลิกฟื้น  ตัวแทนพนักงานบมจ.ทีโอที ก็จะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี  เพื่อขอความเป็นธรรม มิฉะนั้นปัญหาในบมจ.ที

Share this Article: