ทีโอที อวดผลประกอบการปีที่ผ่านมา รายได้รวมสัมปทานสูงถึง 4.2 หมื่นล้านบาท

ทีโอที อวดผลประกอบการกำไรพันล้าน หลังหั่นค่าใช้จ่ายได้ถึง 3,500 ล้านบาท รอสตง.ตรวจงบสิ้นเดือนนี้ แถมพนักงานมีลุ้นขึ้นเงินเดือน 6.5% พร้อมโบนัส เตรียมเดินหน้าสร้างธุรกิจตามคำสั่งคนร. 

 

พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ประธานกรรมการ กล่าวว่า การประชุมกรรมการ เมื่อวันที่ 20 ม.ค.58 ผลการดำเนินงานของทีโอทีประจำปี 2557 มีกำไรสุทธิประมาณ 1 พันล้านบาท รายได้รวมสัมปทาน 4.2 หมื่นล้านบาท สูงกว่าที่คาดไว้ว่าจะมีผลขาดทุน 7.8 พันล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากรายได้การให้บริการ เพิ่มขึ้น 800 ล้านบาท และจากการบริหารค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งสามารถปรับลดลงได้ประมาณ 1.5 พันล้านบาท รวมทั้งค่าเสื่อมราคาลดลงประมาณ 2.5 พันล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการบริหารจัดการด้านภาษีและค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เพิ่มอีกประมาณ 3.5 พันล้านบาท 

 

ทั้งนี้ กำไรสุทธิยังไม่รวมค่าใช้จ่ายจากทรัพย์สินสถานีฐานซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำแผนธุรกิจ หากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พิจารณาให้ตั้งการด้อยค่าของทรัพย์สินข้างต้น จะส่งผลให้ทีโอทีมีผลขาดทุนได้ ซึ่งสตง.น่าจะสรุปกลับมาให้ภายในสิ้นเดือนม.ค.นี้ หากสตง.คิดค่าด้อยค่ากลับมาแล้วยังเหลือกำไรก็จะพิจารณาจ่ายโบนัสพนักงานและขึ้นเงินเดือน6.5% 

 

อย่างไรก็ตาม ได้จัดทำประมาณการณ์ผลการดำเนินงานปี 58 ใหม่ทั้งหมดจากเดิมที่เคยประเมินไว้ว่าขาดทุน 1 หมื่นล้านบาท แต่หลังจากการปรับต้นทุนใหม่น่าจะทำให้ทีโอทีพลิกมามีกำไรได้ซึ่งก็ยังคงเน้นการบริหารต้นทุนเพื่อให้โครงสร้างต้นทุนอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ ด้วยการพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบโดยมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแต่ละโครงการก่อนการลงทุน เพื่อให้มีผลตอบแทนการลงทุนอย่างเหมาะสมและไม่เป็นภาระในอนาคต รวมทั้งให้มีการติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิดมีการบริหารและนำทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค้าเพื่อประโยชน์ขององค์กรและประเทศชาติรวมถึงมีการร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจเพื่อให้เกิดการ หลอมรวมสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว

Share this Article: