ทวงค่าปรับดีแทค 62 ล้านบาท กรณีไม่จัดเก็บข้อมูลพรีเพด

กสทช. เตรียมส่งหนังสือทวงค่าปรับดีแทค 62 ล้านบาท หลังศาลปกครองสูงสุดตัดสินยกคำขอ กรณีดีแทคไม่จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการมือถือพรีเพด

 

 

 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงานเตรียมส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัทโทเทิ่ล       แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ชำระค่าปรับทางปกครองจำนวน 62.64 ล้านบาท กรณีที่บริษัทฝ่าฝืนคำสั่งทางปกครองโดยไม่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเก็บเงินล่วงหน้า หรือระบบเติมเงิน (พรีเพด) ให้ถูกต้อง โดยวันที่ 26 ส.ค. 2557 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ยกคำขอของผู้ฟ้องคดี หรือดีแทค ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง) ดีแทคจึงต้องชำระค่าปรับดังกล่าว

 

สำหรับค่าปรับทางปกครองจำนวน 62.64 ล้านบาทนั้น ได้กำหนดมาตรการบังคับทางปกครองให้ชำระในอัตรา 80,000 บาทตีอวัน ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. 2555 จนถึงวันที่ 27 ส.ค. 2557 ทั้งนี้ เงินค่าปรับที่ได้รับทั้งหมด สำนักงาน กสทช. จะนำส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจกรกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ต่อไป

 

ทั้งนี้ การกำหนดค่าปรับทางปกครองดังกล่าว เนื่องจากตามมาตรา 64 แห่งพ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ให้ดีแทค จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเก็บเงินล่วงหน้าตามข้อ 38 และข้อ 96 ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 ให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ต่อมาดีแทคได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งฯ ทั้งนี้มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) วันที่ 6 ก.พ.56 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คำสั่งทางปกครองของเลขาธิการ กสทช. ชอบด้วยกฎหมาย จึงให้ดีแทค ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน แต่ยังไม่ดำเนินการตามคำสั่ง 

 

ต่อมา กสทช. มีคำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครองต่อกรณีนี้ ในอัตราวันละ 80,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. 2555 ดีแทคจึงยื่นฟ้องเรื่องดังกล่าวต่อศาลปกครองโดยศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับคำสั่งไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด หรือจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่น ซึ่งกสทช. ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลชั้นต้น ให้ยกคำขอของดีแทค

 

ส่วน บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ได้จ่ายค่าปรับจำนวน 34.96 ล้านบาท แล้วเมื่อวันที่ 10 มี.ค.57 ที่ผ่านมา สำหรับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ศาลปกครองยังให้ความคุ้มครองอยู่ และคดียังไม่ถึงที่สุด

 

Share this Article: