ทรู ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย เปิดอบรมการใช้แอพพลิเคชั่น ออทิสติก

ทรู ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย เปิดอบรมการใช้แอพพลิเคชั่น ออทิสติก นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารสำหรับบุคคลออทิสติก

 

 

ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มทรู ร่วมกับ ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยและนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) จัดโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะในการใช้แอพพลิเคชั่น ออทิสติก หนึ่งในผลงานนวัตกรรมของกลุ่มทรู ให้แก่ผู้ปกครอง ครู อาสาสมัคร และตัวแทนจำนวน 200 คนจากศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกกว่า 49 แห่งทั่วประเทศ

 

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากที่กลุ่มทรู ได้มอบทรูสมาร์ท แท็บเล็ต จำนวน 2,000 เครื่องพร้อมติดตั้งแอพพลิเคชั่น ออทิสติก จากโครงการทำดีให้พ่อดู ปีที่ 9 ตอน “ปั่นเพื่อให้ ให้แก่มูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร และเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติก สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกลุ่มทรูภายใต้แนวคิด “Creating a Better Life for the Disabled” ด้วยเชื่อมั่นว่าพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ สามารถมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่คนในสังคม โดยงานนี้มีเจ้าหน้าที่จากทรู อินโนเวชั่น มาให้ความรู้ พร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้แอพพลิเคชั่น ออทิสติก ให้แก่ผู้เข้าอบรมตลอดระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเดอะริช จ.นนทบุรี

 

Share this Article: