ทรู ผนึก ไอบีเอ็ม ร่วมพลิกโฉมดิจิตอลเมืองไทย หนุนสตาร์ทอัพ เตรียมเปิด True IBM Innovation Studio @Bangkok

ทรู ประกาศความร่วมมือกับ ไอบีเอ็ม เปลี่ยนโฉมดิจิตอลของไทยเทียบสากล  ประกาศความพร้อมเตรียมสร้าง True IBM Innovation Studio @Bangkok บนเนื้อที่กว่า 1500 ตารางเมตร ณ สยามสแควร์ซอย 2 ในปี 2559 นี้ เป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมบนดิจิตอลแพลตฟอร์มในภูมิภาคเอเชีย หนุนเทคโนโลยีด้าน IOT และผลักดันกลุ่มสตาร์ทอัพจำนวนมาก

ไอบีเอ็ม สร้างความสำเร็จให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ มาแล้วทั่วโลก และเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่นทั้งด้านดิจิตอลดีไซน์และการส่งมอบสุดยอดประสบการณ์ดิจิตอลที่สามารถตอบโจทย์ตรงใจผู้บริโภคชาวไทยมากที่สุด  พร้อมทั้งนำศักยภาพจากความร่วมมือกับไอบีเอ็ม เสริมความแข็งแกร่งแก่ผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ กลุ่มสตาร์ทอัพ และองค์กรในทุกประเภทธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรม ในการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางด้านดิจิตอลในภูมิภาคอาเซียน ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของภาครัฐ  

 

 

ดร. อุตตม  สาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

 

พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

ศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรู มุ่งส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย พัฒนาผลงานนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของการเชื่อมโยงด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างแท้จริง (Digital Connectivity) ทรู จึงร่วมมือกับ ไอบีเอ็ม ผู้นำเทคโนโลยี แนวคิดการออกแบบ และดิจิตอลแพลตฟอร์มมาตรฐานระดับโลก ยกระดับการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมเทียบระดับสากล เตรียมสร้าง True IBM Innovation Studio @Bangkok เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอล (Digital Hub)  ในอาเซียน และนับเป็นศูนย์การพัฒนานวัตกรรมบนดิจิตอลแพลตฟอร์มแห่งแรกในเอเชีย  นอกจากนี้ ยังร่วมกันพัฒนาดิจิตอล คอนเวอร์เจนซ์ แพลตฟอร์ม โดยนำศักยภาพความเป็นผู้นำคอนเวอร์เจนซ์ของกลุ่มทรูที่ให้บริการหลากหลาย บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งแบบมีสายและไร้สายที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย ผสานกับเทคโนโลยี แนวทางปฏิบัติ ความรู้และประสบการณ์ระดับโลกจากไอบีเอ็ม เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มทรูให้สามารถส่งมอบประสบการณ์ดิจิตอลที่ตรงใจไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการอย่างเหนือความคาดหมาย สะดวกสบาย และราบรื่นมากที่สุด  ทั้งนี้ True IBM Innovation Studio @Bangkok ออกแบบมาเพื่อรองรับการวิจัยพัฒนานวัตกรรมบนดิจิตอลแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างสำหรับทุกประเภทธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรม ไม่จำกัดเฉพาะบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมเท่านั้น  จึงเป็นการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนและการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทุกภาคส่วน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลของรัฐบาล ทั้งยังเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นประเทศศูนย์กลางดิจิตอลในระดับภูมิภาค

 

"โดยกลุ่มทรู มีโครงการด้านสตาร์ทอัพมาอย่างต่อเนื่อง แต่เวลานี้ลงรายละเอียดเพิ่มขึ้น เพิ่มทุนจำนวนมากแต่เล็กลง ให้โอกาสคนรุ่นใหม่มากขึ้น คาดว่าภายในหนึ่งปีจะผลักดันสตาร์ทอัพไทยได้จำนวนหลายร้อยกลุ่ม จากเดิมจำนวนไม่กี่สิบทีมหรือไม่กี่บริษัท"

แรนดี้ วอล์คเกอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไอบีเอ็ม เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “ไอบีเอ็มพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะผสานความร่วมมือสำคัญๆ เพื่อเร่งให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ อย่างรวดเร็ว ดังเช่นในครั้งนี้ที่ไอบีเอ็มจะนำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านค็อกนิทิฟคอมพิวติ้ง คลาวด์ โมบายล์ และพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ รวมถึงแนวคิดการออกแบบโซลูชั่นโดยยึดประสบการณ์ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง เข้าร่วมเสริมสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิตอลที่แข็งแกร่ง ให้ทรูพร้อมยกระดับการส่งมอบสุดยอดประสบการณ์แก่ลูกค้าและผู้บริโภคชาวไทยและในภูมิภาคต่อไป”

 

 

“เทคโนโลยีอันชาญฉลาดบนดิจิตอล คอนเวอร์เจนซ์ แพลตฟอร์ม ผสานกับแนวคิดด้านการออกแบบประสบการณ์ดิจิตอลเหนือชั้นแก่ลูกค้าภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ของทรูและไอบีเอ็ม จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทรูในการเป็นผู้นำคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์” นางพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไอบีเอ็ม ประเทศไทย กล่าว “การสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิตอลได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงศักยภาพที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือนี้ในวงกว้างของทรู จะเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลอย่างก้าวกระโดด”

 

 

 

ทั้งนี้ True IBM Innovation Studio @Bangkok เตรียมจัดสร้างขึ้นที่สยามสแควร์ซอย 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2559 เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมบนดิจิตอลแพลตฟอร์มของเอเชีย ในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรองรับการคิดค้น พัฒนา และทดลองนวัตกรรมในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์, IoT (Internet of Things), พาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ (E-Commence) และการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Big Data)  โดยทุกความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิตอลจะผ่านการบ่มเพาะและพัฒนาตามคอนเซ็ปต์สากลของ IBM Studios จึงมั่นใจได้ว่า ทุกผลงานนวัตกรรมจะสามารถออกสู่ตลาดได้ ใช้งานได้จริง เป็นประโยชน์ และสร้างคุณค่าสูงสุดแก่ผู้บริโภคชาวไทย  

 

Share this Article: