ทรู ดิจิทัล พาร์ค ผนึก มิว สเปซ เปิดแล็บวิจัยและพัฒนาการสื่อสารผ่านดาวเทียม อนาคตเตรียมสร้างเทคโนโลยีร่วมกัน

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ผนึก มิว สเปซ  เปิดแล็บวิจัยและพัฒนาการสื่อสารผ่านดาวเทียม เผยมุ่งสร้างสรรค์เทคโนโลยีอวกาศ  ร่วมขับเคลื่อนประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0

 

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางด้านดิจิทัลของไทยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย ฐนสรณ์ ใจดี (ซ้าย)กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด สตาร์ทอัพไทยด้านเทคโนโลยีอวกาศ โดย วรายุทธ เย็นบำรุง (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกาศความร่วมมือ เปิดแล็บวิจัยและพัฒนาการสื่อสารผ่านดาวเทียม (Open Lab) เพื่อศึกษาและทดลองโครงการต่างๆ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ทางด้านอวกาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยเติมเต็มระบบนิเวศของทรู ดิจิทัล พาร์ค ให้มี Open Lab เพื่อค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  รวมทั้งความร่วมมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่จะนำเอาการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมมาพัฒนาเป็นโซลูชั่นและบริการรูปแบบใหม่ๆ ในอนาคตด้วย

 

Share this Article: