ทรูวิชั่น จุดยืนชัดค้านประกาศเรียงช่องทีวีฉบับใหม่ ชี้ดาวเทียม-เคเบิ้ลเสียเปรียบ

ประชาพิจารณ์เรียงช่องทีวีคึกคัก ประชาชนสนใจร่วมเข้าฟังกว่า 100 คน แกรมมี่สร้างสีสันนำทัพดารา-ศิลปินร่วมแสดงความคิดเห็น ขณะที่ทรูวิชั่นจุดยืนชัด คัดค้านการใช้ประกาศเรียงช่องทีวีฉบับใหม่ ชี้ดาวเทียม-เคเบิ้ลเสียเปรียบ 

 

แหล่งข่าวเอดีเอสแอลรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 พ.ย.57 เวลา 13.00 น.- 16.00 น. สำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดเวทีรับฟังความเห็นสาธารณะ หรือ ประชาพิจารณ์ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. …. ซึ่งเป็นร่างประกาศการจัดเรียงช่องทีวีฉบับใหม่ โดยมีรายละเอียดให้รับฟังความคิดเห็นใน 2 ประเด็น คือ 1.ความเหมาะสมของนิยามตามร่างประกาศฉบับใหม่ และ 2.ความเหมาะสมในเนื้อหา โดยบรรยากาศค่อนข้างคึกคักมีผู้ประกอบการช่องทีวีดิจิตอล ทีวีดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี ศิลปิน นักแสดง และประชาชนทั่วไปร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า 100 คน 

 
 
พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า การทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้ก็เพื่อต้องการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเรียงช่องฉบับใหม่จากทุกฝ่าย อีกทั้งเชื่อว่าผู้ประกอบการเองก็ต้องการให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการจัดเรียงช่องเช่นกัน ซึ่งการจัดให้ช่องทีวีมีเลขเดียวกันในทุกแพลตฟอร์มจะทำให้ไม่เกิดความสับสน อยากให้ทุกฝ่ายมองถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับด้วย สำหรับผลการรับฟังวันนี้ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้ประกาศฉบับใหม่ แม้จะมีบางส่วนไม่เห็นด้วยเพราะยังมีความสงสัยและไม่เข้าใจอยู่ 
 
ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อไปจะนำผลการรับฟังความคิดเห็นให้สำนักงาน กสทช. รวบรวมและเสนอต่อที่ประชุม กสท. พิจารณา ก่อนส่งให้ กรรมการ กสทช. พิจารณาอีกครั้ง คาดว่าหากกรรมการกสทช.เห็นด้วยทั้งหมด อาจจะได้ใช้ประกาศฉบับนี้ภายในสิ้นปี
 
ด้านตัวแทนจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมาในฐานะทีวีดิจิตอลช่อง วัน (ONE) กล่าวว่า เห็นด้วยกับร่างประกาศฉบับใหม่ดังกล่าว เพราะประชาชนจะได้ไม่สับสนในการจำเลขช่อง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งคนดูจะได้เป็นผู้เลือกชมเองว่า ช่องใดน่าสนใจ ช่องทีวีก็จะแข่งขันกันในเนื้อหารายการ
 
ส่วนประชาชนทั่วไป มองการจัดเรียงช่อง เพราะจะได้ไม่สับสนเลขช่อง และไม่ต้องกดรีโมทหาช่องตลอดเวลา แต่ก็มีคนที่ไม่เห็นด้วย เพราะไม่ได้ดูช่องทีวีดิจิตอล แต่ดูช่องฟรีทีวีเป็นหลัก
 
ศุภสรณ์ โหรชัยชนะ ตัวแทนจากบริษัท ทรู วิชั่นส์กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศฉบับใหม่ เพราะเลขช่องเป็นเหมือนทรัพย์สินของบริษัทนั้นๆ แต่วันนี้เลขช่องได้กลายไปเป็นทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งก็เหมือนการโดนริบทรัพย์ หรือ ถูกปล้น มองว่าดาวเทียม-เคเบิ้ลทีวีเสียเปรียบในร่างประกาศนี้ เนื่องจากเราลงทุนเองมาทุกอย่าง หาลูกค้าเอง ไม่มีคูปองสนับสนุน เวลาโฆษณาก็น้อยกว่า มองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ ผลักภาระการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทีวีดิจิตอลมายังผู้บริการเคเบิ้ลและดาวเทียม
 
 
อย่างไรก็ตาม การจัดทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ผลการประชุมกรรมการ กสท.เมื่อวันที่ 25 ส.ค.57 มีมติให้ออกประกาศการจัดเรียงลำดับบริการโทรทัศน์ใหม่ โดยให้ยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ซึ่งจากเดิมที่ บริษัท ทรู วิชั่นส์กรุ๊ป จำกัด ได้ยื่นฟ้องต่อศาลให้เพิกถอนประกาศ กสทช. 3 ฉบับ ได้แก่ ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ พ.ศ. 2556 ,ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 และ ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 
 
สำหรับเนื้อหาในร่างประกาศจัดลำดับบริการโทรทัศน์ฉบับใหม่นั้น จะจัดเรียงช่องที่ 1-36 เป็นช่องของทีวีดิจิตอลเท่านั้น ส่วนช่อง 37-60 เป็นส่วนที่ช่องทีวีดาวเทียว-เคเบิ้ล สามารถนำช้องรายการใดๆ ก็ได้มาออกอากาศ ซึ่ง กสท.มองว่า การให้ช่องทีวีดาว-เคเบิ้ล ออกอากาศในช่วงช่องดังกล่าวถือเป็นการเยียวยาให้ผู้ประกอบการ และจะเป็นผลประโยชน์ให้กับประชาชนไม่สับสนในการรับชม เมื่อมีการเรียงช่องแบบเดียวในทุกแพลตฟอร์มที่ออกอากาศ ซึ่งร่างประกาศใหม่ดังกล่าวจะต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะก่อน จึงจะสามารถนำร่างประกาศฉบับใหม่มาใช้ได้ 
Share this Article: