ทรูยู นำเสนอโฆษณา “กันและกัน” สร้างจากเรื่องจริง ลูกค้าผู้ถือบัตร True Black Card ย้ำแนวคิด “เพราะความสุขที่แท้จริงคือการมีกันและกัน”

ทรูยู ภูมิใจนำเสนอภาพยนตร์โฆษณาชุดล่าสุด “กันและกัน” สร้างจากเรื่องจริง ลูกค้าผู้ถือบัตร True Black Card ย้ำแนวคิด “เพราะความสุขที่แท้จริงคือการมีกันและกัน” ชวนเห็นคุณค่าการใช้เวลากับคนข้างเคียง

ทรูยู-TrueYou เชิญชวนให้ทุกคนหันมาเห็นคุณค่าในการใช้เวลากับคนข้างเคียง ผ่านภาพยนตร์โฆษณาล่าสุดชุด “กันและกัน”โดยเรื่องราวในภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้สะท้อนแนวคิด “ความสุขที่แท้จริงคือการมีกัน” ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของทรูยู-TrueYou ที่จะดูแลลูกค้าคนสำคัญโดยเพิ่มความผูกพันกับลูกค้าด้วยการมอบความสุขแบบไม่รู้จบ

เค้าโครงของภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลจากชีวิตจริงของลูกค้าผู้ถือบัตร True Black Card ที่ได้ติดต่อเข้ามาที่ทรูยู-TrueYou เพื่อของเก็บบัตรของพ่อเธอไว้ หลังจากที่พ่อของเธอเสียชีวิต เพราะบัตร True Black Card เป็นสิ่งที่ทำให้พ่อและเธอได้ทำใช้เวลาดีๆร่วมกัน เธอจึงอยากขอเก็บบัตรใบนี้ไว้เป็นความทรงจำระหว่างเธอและพ่อ จากเรื่องราวจริงได้ถูกพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นภาพยนตร์โฆษณาของทรูยู-TrueYou โดย วุฒิดนัย อินทรเกษตร ผู้กำกับมือรางวัลจาก Hub Ho Hin ที่ช่วยสะท้อนเรื่องราวจริงผ่านภาพยนตร์โฆษณา เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าของชีวิตในการมีกันและกัน เพราะคนเรามีเวลาอยู่ด้วยกันไม่มาก ฉะนั้นในวันที่เรายังมีโอกาสควรจะใช้เวลาดีๆร่วมกันก่อนที่่ึจะไม่มีโอกาส โดยเนื้อหานำเสนอความผูกพันระหว่างพ่อและลูก ที่เคยมีวันเวลาและประสบการณ์แห่งความสุขร่วมกัน ถึงแม้จะต้องจากกันไปในบางช่วงชีวิต แต่เมื่อได้กลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเวลาที่ไม่ดีนัก แต่ความทรงจำที่ดีแจ่มชัดกว่าเสมอและจะอยู่ตลอดไป ถึงแม้ความตายจะมาพรากจากกัน “เพราะความสุขที่แท้จริงคือการมีกันและกัน

https://www.youtube.com/watch?v=dGLjD4rW4F8

 

ภาพยนตร์โฆษณา “กันและกัน” กำหนดออกอากาศทางโทรทัศน์ในวันที่ 19 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที https://www.facebook.com/TrueYouHappiness หรือติดตามชมเวอร์ชันเต็มความยาว 4.42 นาทีได้ทาง YouTube Channel ช่อง TrueYou

Share this Article: