ทรูมูฟ เอช ร่วมพาตุ๊กตุ๊กไทยไฟฟ้าไปฝรั่งเศส สนับสนุนซิมการ์ดและค่าโทรมูลค่า 1 แสนบาท

 Truemove H มอบซิมการ์ดพร้อมค่าโทรมูลค่า 100,000 บาท เพื่อใช้ในงานเดินทางของรถตุ๊กตุ๊ก พลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการ The Pilgreens เดินทางจากประเทศไทย ไป ประเทศฝรั่งเศส

 

 

ทรูมูฟ เอช นำโดย ธีรศักดิ์ อรุณเริ่มวัฒนะ (ซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์ และบริหารสื่อโฆษณา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้การสนับสนุนซิมการ์ดพร้อมค่าโทรข้ามประเทศมูลค่า 100,000 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างการเดินทางข้ามประเทศแก่โครงงานรถตุ๊กตุ๊กพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ  ตันละมัย คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ขวา) เป็นตัวแทนรับมอบพร้อมส่งต่อให้กับนายลูดวิก แมร์ส (ที่ 2 จากขวา) และคาเรน คูร์ลาเคียน (ที่ 2 จากซ้าย) ชาวฝรั่งเศส นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยตูลูส

ภายใต้โครงการ The Pilgreens โดยรถตุ๊กตุ๊กพลังงานแสงอาทิตย์คันนี้จะเดินทางจากประเทศไทยไปยังเมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส ระยะทางกว่า 20,000 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลา 120 วัน ผ่าน 16 ประเทศ อาทิ ไทย จีน รัสเซีย ตุรกี ออสเตรีย เยอรมนี และฝรั่งเศส เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงประโยชน์ของแหล่งกำเนิดพลังงานสะอาด

และ ให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดที่สามารถผลิตขึ้นมาใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงได้ นอกจากนี้ ยังร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้คนทั่วโลกได้เห็นผ่านเอกลักษณ์รถตุ๊กตุ๊กของไทยอีกด้วย

 

 

โครงการ The Pilgreens คือองค์กรสัญชาติฝรั่งเศสที่ไม่แสวงหาผcลกำไร ก่อตั้งในเดือนมกราคม พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแหล่งกำเนิดพลังงานสะอาด และพาหนะพลังงานไฟฟ้า มีผู้ร่วมก่อตั้งได้แก่ มร.ลูดวิก แมร์ส มร.คาเรน คูร์ลาเคียน และ มร.เรมี เฟอร์นันเดส แดนเดร

โดยสร้างองค์กรที่มีพื้นฐานมาจากความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น ผู้ส่งเสริมในระดับนานาชาติ” ให้โลกได้ตระหนักถึงประโยชน์ของแหล่งกำเนิดพลังงานสะอาด ด้วยการใช้รถตุ๊กตุ๊กพลังงานไฟฟ้า ข้ามผ่านดินแดน ยูเรเซีย (Eurasia) ที่ไกลถึง 20,000 กิโลเมตร ในระยะเวลา 120 วัน ผ่าน 16 ประเทศ อาทิ ไทย จีน รัสเซีย ตุรกี ออสเตรีย เยอรมนี และฝรั่งเศส

 

Share this Article: