ทรูมูฟ เอช รับรางวัล Most Advanced Technology Award ในงาน “สุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี 2560”

ทรูมูฟ เอช รับรางวัล Most Advanced Technology Award ในงานมอบรางวัล “สุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี 2560”

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบรางวัล “Most Advanced Technology Award” ให้แก่ทรูมูฟ เอช โดย อดิศักดิ์   ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านปฏิบัติการโครงข่าย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบ  ในงาน “สุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี 2560” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ โดยทรูมูฟ เอช มีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามาโดยตลอด รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเครือข่ายชั้นนำระดับโลกในการพัฒนาโครงข่ายให้มีคุณภาพ เพื่อมอบประสบการณ์การสื่อสารที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย โดยปัจจุบันเราได้ขยายเครือข่าย 4.5G ครอบคลุมร้อยละ 98 ของประชากร และครอบคลุมทุกอำเภอของประเทศไทยแล้ว

 

ทั้งนี้ งานมอบรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานและเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจพร้อมด้วยหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ส่วนรางวัล “Most Advanced Technology Award” พิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Share this Article:

ADVERTISMENT