ทรูมูฟ เอช คว้ารางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 เครือข่าย 3G & 4G

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น รับรางวัล “แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 เครือข่าย 3G & 4G” จากงาน“นัมเบอร์วัน แบรนด์ ไทยแลนด์ 2015” (No.1 Brand Thailand 2015) จัดโดยนิตยสาร Marketeer

 

ทรูมูฟ เอช โดย ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ธุรกิจโมบายล์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น รับรางวัล “แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 เครือข่าย 3G & 4G” จากงาน“นัมเบอร์วัน แบรนด์ ไทยแลนด์ 2015” (No.1 Brand Thailand 2015) จัดโดยนิตยสาร Marketeer ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ซึ่งมาร์เก็ตเธียร์ รีเสิร์ช ได้ร่วมมือบริษัท วีดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) สำรวจความนิยมของผู้บริโภคไทยทั้งประเทศต่อแบรนด์ เพื่อคัดเลือกแบรนด์อันดับ 1 ในแต่ละหมวดสินค้า บริการ กลุ่มตัวอย่างที่สำรวจ เป็นเพศชายและหญิง อายุ 12-59 ปี 4,000 คน สำรวจด้วยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล จากกลุ่มตัวอย่าง 4,000 ตัวอย่างจาก 44 จังหวัดทั่วประเทศ 

Share this Article: