ทรูมูฟ-ดีพีซี เตรียมจ่าย 1.6 พันล้าน เยียวยาคลื่น 1800 MHz

มติ กทค. เห็นชอบตามคณะทำงานตรวจสอบเงินนำส่งรายได้ช่วงเยียวยาคลื่น 1800 MHz ให้นำส่งเงินเข้ารัฐ 1,697 ล้านบาท นอกจากนี้ กสทช. เผยรายงานจำนวนเรื่องที่ร้องเรียนผ่านทางโทร 1200  กรณีสายหลุดบ่อยครั้ง ตั้งแต่ 2 ก.ค.-11 ส.ค. 58 ที่ผ่านมา จำนวน 1,155 เรื่อง โดยเอไอเอสครองแชมป์มากที่สุด

 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า มติที่ประชุมกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เมื่อวันที่ 13 ส.ค.58 ที่ผ่านมา เห็นชอบตามที่คณะทำงานเสนอเข้ามาว่า ให้บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด หรือดีพีซี จ่ายเงินค่าเยียวยาตามแผนที่กสทช.กำหนดในคลื่น 1800 MHz ที่หมดสัมปทานตั้งแต่ 15 ก.ย.56  โดยให้ทั้ง 2 บริษัทจ่ายเงินรวมทั้งสิ้น 1,697,619,774.95ล้านบาท เป็นเงินหักค่าใช้จ่ายแล้ว ซึ่งเป็นเงินที่คำนวณจากรายได้ในเฟสแรก คือ ช่วงวันที่ 16 ก.ย.56-17ก.ค.57 ทั้งนี้ได้แบ่งช่วงเวลาในการคำนวณออกเป็น 3 เฟส ซึ่งเฟสที่ 2 เริ่มคำนวณจาก 18 ก.ค.57-18 ก.ค.58 และเฟสที่ 3 เริ่มคำนวณหลังจาก 18 ก.ค.58 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ ในเฟสแรก ทรูมูฟ มีรายได้ 3,634,188,103.87 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายที่ต้องหักออกจำนวน 2,564,204,465.76 ล้านบาท ทำให้มีเงินส่งรัฐทั้งสิ้น 1,069,983,638.11 ล้านบาท หรือ 29.44% ส่วน ดีพีซี มีรายได้ 1,153,590,308.23 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายที่หักออก 525,954,171.39ล้านบาท จึงมีเงินนำส่งรัฐ 627,636,136.84 ล้านบาท หรือ 54.4% ของรายได้ โดยทั้ง 2 บริษัทจะต้องนำเงินมาจ่ายภายใน 30 วัน หลังจากที่มีการรับรองมติที่ประชุม กทค. ซึ่งคาดว่าจะรับรองมติได้ในสัปดาห์หน้า ส่วนการคำนวณรายได้ในเฟสที่ 2 จะพิจารณาในการประชุมกทค.ครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 บริษัทสามารถเข้ามาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน หากมีข้อสงสัยในมติดังกล่าว

 

นอกจากนี้ สำนักงานกสทช. ได้รายงานจำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาผ่านทางโทร 1200  กรณีโทรแล้วสายหลุดบ่อยครั้งว่า ตั้งแต่ 2 ก.ค.-11 ส.ค. 58 ที่ผ่านมา มีจำนวน 1,155 เรื่อง ซึ่งบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอวิส จำกัด (มหาชน) ถูกร้องเรียน 617 เรื่อง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คแซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 325 เรื่อง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 192 เรื่อง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำนวน 19 เรื่อง และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 2 เรื่อง 

Share this Article: