ทรูบิสิเนส ร่วมมือ สสว. ลงนามข้อตกลงสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2558  ทรูบิสิเนส บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 

พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2558  ซึ่ง ทรูบิสิเนส โดย ดร.ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ ผู้อำนวยการบริหาร ด้านลูกค้าภาคธุรกิจขนาดกลางและย่อม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดย วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำแนะนำปรึกษาการดำเนินธุรกิจ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า รวมทั้งการจัดหาสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการสมาชิกของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาทิ แพ็คเกจ Smart Home Office ฟรีสมาร์ทโฟน เมื่อสมัครแพ็กเกจที่กำหนด และส่วนลดบริการใช้งานบน True Cloud ทั้ง Microsoft Office 365 และ VCaaS (VDO Conferencing as a Service) สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ โทรศัพท์ 0 2900 9100(วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.)

Share this Article: