ทบทวนความรู้เรื่อง "คลื่น" มือถือในไทย ก่อนประมูล 4G

ใกล้ถึงเวลาประมูล เราไปทบทวนความรู้กัน ว่าคลื่นไหน เป็นของใคร คลื่นไหนให้บริการโดยใคร เพื่อเป็นความรู้ ก่อนการประมูล 4G 

ข้อมูลจากสไลด์ Thailand's Telecom Market Information Q1 2015 โดย Yozzo Co.,Ltd 7 มิถุนายน 2558

ก่อนที่จะมี กสทช. ประเทศไทยมีการสัมปทานคลื่น มีคลื่น 900MHz จำนวน 17.5MHz ถือครองโดย AIS สิ้นสุดระยะเวลาสัมปทาน 2015 (กันยายน 2558) และ TOT มีคลื่น 2100MHz จำนวน 15MHz ถึงปี 2015 ทำ MVNO 15MHz 

คลื่น 2100MHz จำนวน 45MHz ก็คือคลื่นที่ประมูล 3G 2100MHz (และโอเปอเรเตอร์ นำมาใช้ให้บริการ 4G ด้วย) โดยแบ่งเป็น AIS 15MHz dtac 15MHz และ TrueMoveH 15MHz

สัมปทานคลื่น 1800MHz จำนวน 75MHz แบ่งเป็น DPC (Digital Phone หรือ Hello 1800) จำนวน 12.5MHz และทรูมูฟ (ทรูมูฟ เดิม ไม่มี เอช) คลื่น 1800MHz จำนวน 12.5MHz แต่ตอนนี้ยังมีการยืดระยะเวลาซิมดับ คุ้มครองอยู่ และ dtac มีคลื่น 1800MHz จำนวน 50MHz สิ้นสุดปี 2018 (2561) 

คลื่น 850MHz ของ CAT 850MHz มีจำนวน 25MHz โดยเป็นของ dtac 10MHz (สิ้นสุดปี 2018) และ Wholesale / Reseller สังเกตไหมว่า TrueMoveH มีคำว่า A CAT Reseller 15MHz 

นี่คือเหตุผลว่า ทำไมเราจะต้องประมูล 1800MHz เพราะสิ้นสุดสัมปทานตั้งแต่ปี 2013 (DPC / TrueMove) และ AIS 900MHz สิ้นสุดเดือนกันยายนนี้ (ตอนนี้แม้จะมีการคุ้มครองซิมดับ 1800MHz อยู่ แต่เสาสัญญาณก็เริ่มจะถูกปลดลงเรื่อยๆ ต่อไปก็จะเป็น 4G) 

อ้างอิง http://www.slideshare.net/yozzo1/thailands-telecom-market-information-q1-2015 หน้า 43

Share this Article: