ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ CP บมจ.ทรูฯ โครงการ “Smile Voice เสียงสร้างสุข” พัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือพันธมิตร เครือเจริญโภคภัณฑ์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดตัวโครงการ “Smile Voice เสียงสร้างสุข” พัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  โดย ต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคม และพันธมิตรทั้งภาคเอกชนและภาคสังคม ได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ศุภชัย  เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดย วรรณา สวัสดิกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด ร่วมพัฒนาโครงการ “Smile Voice เสียงสร้างสุข” ที่มุ่งสร้างหนังสือเสียงให้คนตาบอด ได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและความรู้ผ่านหนังสือเสียงที่มีคุณภาพและหลากหลาย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการศึกษาแก่คนตาบอดที่มีประมาณ 700,000 คนทั่วประเทศ ทั้งการส่งเสริมให้เข้าถึงสื่อที่หลากหลายเพื่อการอ่าน การสนับสนุนโทรศัพท์มือถือและชั่วโมงอินเทอร์เน็ทสำหรับคนตาบอด การใช้แอพพลิเคชั่น Read for the Blind เพื่อการบันทึกเสียงและการเข้าฟัง รวมทั้งการสนับสนุนคนตาบอดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

 

ทั้งนี้ กลุ่มทรู ได้นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสารและนวัตกรรมต่างๆ มาร่วมเพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของกลุ่มผู้พิการ ภายใต้แนวคิด “Creating a Better Life for the Disabled” โดยริเริ่มพัฒนา “Blind SIM” ซิมที่ตอบโจทย์ผู้พิการทางสายตา ให้เข้าไปฟังหนังสือเสียง ใช้แอพพลิเคชั่นสื่อสารได้ไม่จำกัดดาต้าในราคาพิเศษ และโทรเข้าศูนย์ข่าวสารทางเสียง 1414 ได้ฟรี รวมทั้งร่วมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ ในเครือ ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น สมัครเป็นจิตอาสาร่วมอ่านหนังสือเสียง โดยขณะนี้มีพนักงานลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า 1,600 คน

 

ที่ผ่านมา กลุ่มทรู ได้ให้ความสำคัญแก่กลุ่มผู้พิการทางสายตามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์จดจำ (MeM) ให้บันทึกข้อมูลด้วยการกดปุ่มตามอักษรเบรลล์ ซึ่งสามารถย้อนกลับไปฟังความถูกต้องได้ รวมถึงส่งข้อมูลที่บันทึกข้อความ หรือสร้างเอกสารไปยังอุปกรณ์ไอที เพื่อส่งให้คนอื่น รองรับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังร่วมสนับสนุน โครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ “จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars)” ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนแก่กลุ่มศิลปินตาบอด และเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตคติที่ดีต่อศิลปินตาบอดของคนในสังคมต่อไปนอกจากนี้ ทรู ยังเปิดรับกลุ่มผู้พิการเข้ามาร่วมงานในองค์กร ในหลากหลายตำแหน่ง ตามความถนัด ความสามารถ และสอดคล้องกับศักยภาพของผู้พิการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537

 

Share this Article:

ADVERTISMENT