ดีแทค ยื่นหนังสือต่อ กสทช. ขอตรวจสอบวิธีการโอนย้ายลูกค้าที่ไม่เป็นธรรม

เป็นกระแสในโลกออนไลน์ เรื่องการย้ายค่าย ของค่ายหนึ่ง ที่เปิดให้ย้ายค่ายที่ร้านสะดวกซื้อ 

ดีแทค ไตรเน็ตยื่นหนังสือต่อ กสทช. ขอตรวจสอบวิธีการโอนย้ายลูกค้าที่ไม่เป็นธรรม

 

9 กุมภาพันธ์ 2559 – ดีแทค ไตรเน็ต (DTN) และ แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN) ร่วมทำหนังสือยื่นต่อสำนักงาน กสทช. ขอให้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบวิธีการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณี ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บางรายที่ดำเนินการโอนย้ายลูกค้าของผู้ให้บริการรายอื่นผ่านร้านสะดวกซื้อ ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากว่าอาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ซึ่ง สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดไว้

 

โดยทั้งนี้ DTN และ AWN ขอให้ กสทช. ตรวจสอบว่าวิธีการโอนย้ายเลขหมายของผู้ให้บริการรายดังกล่าว ในร้านสะดวกซื้อตามวิธีการที่เป็นข่าวนั้น มีการลงนามอย่างถูกต้องในแบบคำขอการโอนย้ายและการลงนามในสำเนาเอกสารต่างๆ หรือไม่ เพราะมีข้อน่าสงสัยว่าอาจไม่มีการดำเนินการเช่นนั้น และจำนวนการโอนย้ายเลขหมายก็เพิ่มสูงขึ้นมากอย่างผิดปกติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้มาก เพราะหากไม่มีการลงนามโดยผู้โอนย้ายและไม่มีการเรียกเก็บเอกสารประจำตัวพร้อมลงนามให้ถูกต้อง ก็จะทำให้ไม่มีหลักฐานการยืนยันตัวตนหรือความเป็นเจ้าของเลขหมายก่อนการโอนย้ายที่ชัดแจ้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาตามมามาก และจะเป็นการดำเนินการที่ไม่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ประกอบกิจการรายอื่นที่ดำเนินการภายใต้กฎเกณฑ์ของ กสทช. ส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ไม่เท่าเทียมกัน ความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการที่อาจถูกลักลอบโอนย้ายเลขหมายโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของเลขหมายที่แท้จริงก็อาจเกิดขึ้นได้

 

ในเรื่องนี้ กสทช. ได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการโอนย้ายเลขหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการและกำกับดูแลการแข่งขันที่เป็นธรรมให้มีการเรียกเก็บเอกสารที่ลงนามยืนยันโดยผู้โอนย้าย หากมีผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งฝ่าฝืนประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว ก็จะทำให้เกิดอุปสรรคต่อระบบการโอนย้ายผู้ใช้บริการที่ต้องมีการยืนยันตัวตนโดยการลงนามหรือลายมือชื่อ ด้วยเหตุนี้ ทาง DTN และ AWN จึงได้ร่วมกันยื่นหนังสือต่อ สำนักงาน กสทช. ขอให้เร่งรัดการพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว และหากพบว่ามีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก็จะได้มีคำสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง รวมทั้งให้พิจารณากำหนดค่าปรับทางปกครองเพื่อให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป

 

กด *234*9# ไม่ใช่ได้เงินคืน หรือส่วนลด อย่าหลงเชื่อข้อความลือ

ลือกันอย่างไว กับข้อความ ที่ส่งต่อกันมา ระบุว่า "ดีแทคแพ้คดี กทค.สั่งดีแทคจ่ายคืนเงินส่วนเกิน ที่เก็บเกินผู้บริโภค 99 สตางค์ พร้อมดอกเบี้ย ใครใช้ดีแทคกด *234*9# วันสุดท้ายแล้ว จะได้รับเงินคืนหรือส่วนลด" ซึ่งดีแทคออกมาชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง

·      ดีแทคขอชี้แจงว่าข้อความที่ถูกส่งต่อกันมาไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และทำให้เกิดการเข้าใจผิดในวงกว้าง ไม่มีเหตุการณ์ในกรณีคืนเงินส่วนเกินหรือการแพ้คดี แต่อย่างใด

 

·      สำหรับกรณีลูกค้าดีแทคที่กด *234*9# และได้รับข้อความตอบกลับมานั้น คือ การกดเพื่อขอรับสิทธ์ในแคมเปญยิ่งอยู่นานยิ่งรักกัน เป็นภาษาอังกฤษ คือส่วนลดในการซื้อมือถือ ซึ่งจะได้รับสูงสุด 2,500 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่เป็นลูกค้าดีแทค) หรือสามารถกดรับสิทธิ์ในแคมเปญภาษาไทยได้ที่ *234# ซึ่งขอรับสิทธิ์ได้ถึง 29 ก.พ. 2559

Share this Article: