ซิป้า จัด Digital Economy Talk for Tourism ตอบรับเศรษฐกิจดิจิตอลไทย

ซิป้า หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม Digital Economy Talk for Tourismในจังหวัดพังงา 

 

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้าหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม Digital Economy Talk for Tourismในจังหวัดพังงา โดยได้รับเกียรติจาก ประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ยุทธนา สงวนนาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา  เข้าร่วมงาน โดยหวังกระตุ้นทุกภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และทุกภาคส่วนนำซอฟต์แวร์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมรามาดา เขาหลัก จังหวัดพังงา

Share this Article: