ซิป้า ความพร้อมจัด "ซอฟต์แวร์ เอ็กซ์โป" คาดปีนี้รายได้ซอฟต์แวร์ส่งออกเฉียด 6 หมื่นล้านบาท

ซิป้า เผยพร้อมจัดซอฟต์แวร์ เอ็กซ์โป คาดปีนี้รายได้ซอฟต์แวร์ส่งออกเฉียด 6 หมื่นล้านบาท พร้อมฝากรัฐบาลใหม่ดันไอทีเป็นวาระแห่งชาติ เผยแม้ครึ่งปีแรกการเมืองไม่นิ่ง พันธมิตรต่างชาติหาย เล็งจับคู่ประเทศเพื่อนบ้านแทน

 

 

 

สุวิมล เทวะศิลชัยกุล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า กล่าวว่า ประมาณการปี 2557 ในส่วนของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ มีอัตราการขยายตัวทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมีมูลค่า 11,698 ล้านบาท มีอัตราการเติบโต 9.7% บริการซอฟต์แวร์มีมูลค่า 37,862 ล้านบาท มีอัตราการเติบโต 8.2% รวมมูลค่าของทั้ง 2 ประเภท อยู่ที่ 49,560 ล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโต 8.6% ส่วนมูลค่าซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ส่งออกมีมูลค่าราว 59,000 ล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อน 9% ที่มีมูลค่าประมาณ 53,000 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ มูลค่าซอฟต์แวร์มีการเก็บรวบรวมสถิติจากหลายฝ่าย โดยล่าสุดมีข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้ทำการสำรวจของปีที่ผ่านมา ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมีมูลค่า 10,661 ล้านบาท มีอัตราการเติบโต 5.9% บริการซอฟต์แวร์มีมูลค่า 34,991 ล้านบาท มีอัตราการเติบโต 11.2% รวมมูลค่าของทั้ง 2 ประเภท อยู่ที่ 45,652 ล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโต 9.9% ส่วนมูลค่าการส่งออกซอฟต์แวร์สำเร็จรูปอยู่ที่ 282 ล้านบาท และบริการซอฟต์แวร์ 3,072 ล้านบาท โดยมูลค่าการตลาดของซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ ที่นำเข้าเพื่อการบริโภคมีมูลค่า 30,683 ล้านบาท ผลิตเพื่อใช้ในประเทศ 42,298 ล้านบาท ส่งออก 3,354 ล้านบาท 

 

นอกจากนี้ ซิป้าได้ร่วมกับพันธมิตรจัดงาน ซอฟต์แวร์ เอ็กซ์โป เอเชีย 2557 ระหว่างวันที่ 28-30 ส.ค.นี้ โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งโดยภาพรวมเชื่อว่าตลาดซอฟต์แวร์ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า ครึ่งปีแรกจากสถานการณ์การเมืองในช่วงรัฐประหาร และมีการประกาศใช้กฎอัยการศึก ทำให้พันธมิตรหรือบริษัทคู่ค้าบางรายไม่มาเข้างานในครั้งนี้ ดังนั้น ซิป้าเองจึงได้เข้าไปหารือกับพันธมิตรหลักในเอเชียแทน อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนามแทน โดยการจัดงานก็จะเป็นการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแสดงนวัตกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์แห่งภูมิภาค รวมถึงเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์จากผู้ผลิตและผู้ใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อเสริมสร้าง ความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลเพื่อแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ อีกทั้ง เป็นเวทีในการสร้างแรงบันดาลใจและขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ได้นำไปสร้างหรือต่อยอดธุรกิจ 

 

โดยภายในงานมีผู้ร่วมแสดงนิทรรศการ และนำเสนอนวัตกรรมประมาณ 250 บริษัท และ 20 องค์กร จากภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศโดยมีผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์เพื่อการพาณิชย์ใน 6 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจด้านโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจด้านอาหารและการเกษตร กลุ่มธุรกิจด้านโรงพยาบาลและสปา กลุ่มธุรกิจด้านการท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจด้านสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับ กลุ่มธุรกิจด้านการศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ด้านดิจิทัลคอนเทนต์ นักพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ หน่วยงาน และองค์กรที่มีผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์

 

“ภายในงานยังจัดให้ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ ได้พบปะหารือกับองค์กร เอกชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบซอฟต์แวร์คาดว่าจะสามารถจับคู่ธุรกิจได้ ไม่น้อยกว่า300-400คู่ ขณะเดียวกันหากผู้ประกอบการคนไทยสามารถเจรจาธุรกิจร่วมกัน รวมถึงพันธมิตรธุรกิจต่างประเทศได้สำเร็จจะช่วยลดต้นทุน พร้มทั้งลดการนำเข้าซอฟต์แวร์และบริการได้ รวมไปถึงความสามารถที่จะขยายตลาดส่งออกเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้อีกด้วย และเชื่อว่ามีเม็ดเงินสะพัดกว่า 1,000 ล้านบาท” สุวิมล กล่าว

Share this Article: