ชี้แจงจากทรูมูฟ เอช กรณีเบอร์โทรเลขหมายแปลกจากต่างประเทศ

ทรูมูฟ เอช  ขอเรียนแจ้งลูกค้า กรณีหากมีเลขหมายแปลกจากต่างประเทศ อาทิ Dominica (1767), Global Star (881) ,Grenada (1473), Naura (674), Nicaragua (505), Samoa (685), Tonga (676), Papua New Guinea (675), Thuraya (882), และ Vanuatu (678) โทรเข้ามาที่เบอร์มือถือของลูกค้า

 

โดยการรับสายเบอร์ดังกล่าว ทรูมูฟเอช บอกว่าลูกค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากลูกค้าโทรกลับจะเกิดค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจากผู้ให้บริการโทรระหว่างประเทศ ดังนั้น ขอแนะนำลูกค้าให้งดรับสายดังกล่าว และงดโทรกลับเลขหมายต่างประเทศที่ไม่รู้จักเพื่อป้องกันการเกิดค่าใช้จ่ายได้ หากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1242

ทั้งนี้ สำหรับกรณีดังกล่าว ทรูมูฟ เอช มิได้นิ่งนอนใจ กำลังดำเนินการตรวจสอบเลขหมายทั้งหมดที่ได้รับแจ้ง และได้ประสานกับผู้ให้บริการระหว่างประเทศ เพื่อตรวจสอบแก้ไขอย่างเร่งด่วน และร่วมกันหาทางป้องกันมิให้เกิดขึ้นอีก

Share this Article: