ชวนอบรม IT Trends Strategic Planning 2017 : Towards Thailand 4.0

ขอเชิญผู้บริหารไอที ทุกระดับและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม IT Trends Strategic Planning 2017 : Towards Thailand 4.0 วันพุธที่ 14-พฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา  

สถาบัน IMC ขอเชิญผู้บริหารไอที ทุกระดับและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม IT Trends Strategic Planning 2017 : Towards Thailand 4.0 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในประเทศไทยจะมากล่าวถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ผลกระทบและเปลี่ยนแปลงธุรกิจในปีหน้า อาทิ Blockchain, Big Data, Cloud Computing, Augmented Reality & Virtual Reality, Internet of Things, Mobility Trends ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในวงการต่าง ๆ เช่น Digital Transformation, FinTech, Digital Marketing การบรรยายแบบทอล์กโชว์ ทั้งในเรื่องการลงทุนในปีหน้า การจุดประกายของกลุ่ม Tech Start-up ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ กรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธาน FinTech Club, ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการในคณะกรรมการธุรกรรมธนาคารแห่งประเทศไทย กิตตินันท์ อนุพันธ์ ประธานบริหาร iLertU, พรทิพย์ กองชุน ประธานฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้ง Jitta.com ในวันพุธที่ 14-พฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา   ราคาท่านละ 7,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมคู่มือประกอบการอบรม    อาหารว่างและอาหารกลางวัน รายละเอียด     

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ   ขวัญหทัย ถาวรพงษ์,     สุนิสา กำแหงวรทิศ,   คุณธิดารัตน์ ชินะชัชวารัตน์ โทร 02-233-4732, 087-593-7974, 088-192-7975 อีเมล์ contact@imcinstitute.com 

Share this Article: