ชมรมผู้ปกก.กล่องฯ ร้อง กสทช. เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าคูปองทีวีดิจิตอล

ชมรมผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน 2558 ประกอบด้วยตัวแทนจาก 7 บริษัทเดินทางมายื่นหนังสือต่อประธาน กสทช. โดยมี เลขาธิการ กสทช.เป็นผู้รับหนังสือ โดยผู้ประกอบการต้องการให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าคูปองแก่ผู้ประกอบการโดยเร็ว

แหล่งข่าวเอดีเอสแอลไทยแลนด์รายงานว่า ชมรมผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน 2558 ประกอบด้วยตัวแทนจาก บริษัท ครีเอเทค มาร์เก็ตติ้ง แอน เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท สามารถ วิศวกรรม จำกัด, บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด(มหาชน), บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน), บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด(มหาชน)  และ บริษัท โซเคน อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) เดินทางมายื่นหนังสือต่อ พล...ธเรศ ปุณศรี ประธาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยมี ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.เป็นผู้รับหนังสือ โดยผู้ประกอบการต้องการให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าคูปองแก่ผู้ประกอบการโดยเร็ว

 

สมชาย เปรื่องวิริยะ ประธานชมรมผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน 2558 กล่าวว่า การมายื่นหนังสือครั้งนี้ก็เพื่อเรียกร้องให้ กสทช.เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าคูปองทีวีดิจิตอลแก่ผู้ประกอบการกล่องที่เข้าร่วมโครงการคูปองสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอล ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้ประกอบการไปขึ้นเงินที่ธนาคารกรุงไทยได้จำนวนไม่มากนัก เพราะรอให้ กสทช.อนุมัติในส่วนของเอกสารต่างๆ อีกทั้งตอนแรกประกาศว่าจะแจกคูปอง 22 ครัวเรือน แต่สุดท้ายก็แจกเพียง 14.1 ล้านครัวเรือน ทำให้ตอนนี้กล่องรับสัญญาณที่วีดิจิตอลที่ร่วมโครงการค้างอยู่ในสต็อกเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์ของ กสทช. ก็ยังไม่ค่อยเป็นผล คนยังให้ความสนใจน้อย โครงข่ายก็ขยายไม่ทั่วถึง

 

สำหรับข้อเรียกร้องในหนังสือระบุว่า 1.ขอให้ตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของ กสทช. กับตัวแทนของชมรมผู้ประกอบการฯ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคอันเกี่ยวกับกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี ภายหลังการขาย 2.ขอข้อมูลข่าวสาร แผนการประชาสัมพันธ์ พื้นที่กำหนดการแจกคูปอง รายงานปัญหาและอุปสรรคในการแจกคูปอง และแนวางในการแก้ปัญหาการแจกคูปองที่ไปไม่ถึงผู้รับคูปอง 3.ขอให้พิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการเตรียมเอกสารประกอบการรับกล่องรับสัญญาณฯ 4.ขอทราบกำหนดระยะเวลาที่จะได้รับเงินค่าคูปองทีวีดิจิตอลที่ผ่านการตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว และที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร 5.ขอทราบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการปฏิบัติตามกฎมัสต์ แคร์รี่(Must Carry) 6.ขอทราบกำหนดระยะเวลาขยายวันหมดอายุของคูปองที่แจกในแต่ละรอบ 7.ขอทราบแผนประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้แลกคูปอง และ 8.ขอทราบแผนการแจกคูปองให้ครบ 22 ครัวเรือน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์(กสท.) เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2556

 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า กสทช.ไม่ได้นิ่งนอนใจ สำนักงานได้เร่งดำเนินการมาโดยตลอด ซึ่งปัจุบันแจกคูปองดิจิตอลไปแล้วประมาณ 8.7 ล้านใบ มีประชาชนมาใช้สิทธิ์แลกคูปองแล้วประมาณ 4.5 ล้านใบ หรือประมาณ 54% โดยผู้ประกอบการนำส่งคูปองเข้าธนาคารกรุงไทยไปแล้ว 3.82 ล้านใบ เป็นเงินประมาณ 2,479 ล้านบาท แต่ธนาคารกรุงไทยส่งมายัง กสทช.ประมาณ 2.6 ล้านใบ คิดเป็นเงินประมาณ 1,701 ล้านบาท โดยกสทช.อนุมัติเงินสั่งจ่ายไปให้ผู้ประกอบการกล่องดิจิตอลแล้วประมาณ 857 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 50% ทั้งนี้การแจกคูปองในล็อตสุดท้ายจะมีในวันที่ 21 พ.ค.58นี้ จำนวน 5.4 ล้านใบ ซึ่งจะทำให้แจกคูปองครบทั้งสิ้น 14.1 ล้านใบ

นอกจากนี้ ในเดือนมิ.ย. 58 สำนักงานจะนำเงินที่ได้จากการประมูลงวดแรกจำนวน 11,620 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายและได้กักเก็บเงินไว้ล่วงหน้าในการทำคูปองดิจิตอลใบละ 690 บาท เพื่อแจกให้ประชาชนจำนวน 14.1ล้านครัวเรือน ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนมาแลก 70% เท่านั้น ดังนั้น กสทช.จะใช้เงินในโครงการดังกล่าวเพียง6,810.30 ล้านบาท ทำให้เงินประมูลงวดแรกเหลือคืนให้รัฐเป็นจำนวนเงิน 4,351 ล้านบาท ส่วนครัวเรือนที่ตกสำรวจจำนวน 2.8 ล้านครัวเรือน เป็นส่วนที่ มีบ้านที่ไม่มีเจ้าบ้านแต่มีคนอาศัย อาทิ บ้านเช่า กสทช.คงต้องมอบอำนาจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการต่อ

Share this Article: