ชมรมทีวีดิจิตอล เผยสูญรายได้โฆษณา ร้องกสทช.ต่อเวลาจ่ายค่าใบอนุญาต

ชมรมทีวีดิจิตอล ร้องกสทช.ขอขยายเวลาจ่ายค่าใบอนุญาตอีก 2 ปี และขอยกเว้นค่าธรรมเนียม 4% เผยสูญรายได้โฆษณา 100 ล้านบาทต่อเดือน 

 
 
 
ภาพจากคลิป: ตอบโจทย์ "ทีวีดิจิตอล" ความเสี่ยงบนผลประโยชน์ของประชาชน 3/3 http://youtu.be/sSDVsp8mwGw
 
 
แหล่งข่าวเอดีเอสแอลไทยแลนด์รายงานว่า เมื่อเวลา 14.30 น วันที่ 18 ธ.ค.57 ชมรมผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิตอลแห่งประเทศไทยได้เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอขยายระยะเวลาการจ่ายค่าใบอนุญาตประมูลทีวีดิจิตอลและขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม โดยมีนายธวัชชัย จิตภาษ์นันท์ กรรมการกิจการกระจากรเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เป็นตัวแทนรับหนังสือ
 
สุภาพ คลี่ขจาย ประธานชมรมผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิตอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทางชมรมได้เห็นว่า กสทช. ควรมีแนวทางการในการแก้ปัญหาให้แก่ผู้ประกอบกิจการดิจิตอลทีวี และให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปตามแผน โดยยื่นหนังสือขอร้องใน 3 เรื่อง คือ 1. ขอขยายระยะเวลากำหนดการชำระค่าประมูลใบอนุญาตในงวดที่ 2 ออกไปอีก 2 ปี 2.ขอให้ยกเว้นการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ซึ่งต้องจ่ายในอัตรา 2%ของรายได้ จากการประกอบกิจการโดยไม่หักค่าใช้จ่าย 3.ขอยกเว้นการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ในอัตรา 2% ของรายได้ จากการประกอบกิจการโดยไม่หักค่าใช้จ่าย
 
ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาการประชาสัมพันธ์ของ กสทช.ยังไม่ทั่วถึงและประชาชนเองก็ยังไม่เข้าใจ ทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบทางธุรกิจ หลายช่องรายการสูญเสียรายได้ถึง 100 ล้านบาทต่อเดือนเพราะไม่มีโฆษณาเข้ามา 
 
ธวัชชัย จิตภาษ์นันท์ กรรมการ กสท. กล่าวว่า จะรีบนำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุม กสท.ในวันที่ 22 ธ.ค.57นี้ เพื่อพิจารณาและส่งต่อไปยังที่ประชุมใหญ่ กสทช. ต่อไป ส่วนตัวมองว่า การขยายระยะเวลาออกไปเป็นเรื่องที่ดี เพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าการประชาสัมพันธ์และการขยายโครงข่ายทีวีดิจิตอลมีปัญหาจริง
Share this Article: