คสช.ยอมใจอ่อน..โทรทัศน์ดาวเทียมที่ถูกระงับทั้ง 12 สถานี เตรียมออกอากาศ

คสช. ส่งหนังสือแจ้ง สำนักงาน กสทช. ให้โทรทัศน์ดาวเทียมที่ถูกระงับการออกอากาศทั้ง 12 สถานี ออกอากาศได้แล้ว  เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ด กสท. วันจันทร์นี้

ฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เผยได้รับหนังสือจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แจ้งเรื่องการเห็นชอบให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่ถูกระงับการออกอากาศทั้ง  12 สถานี ให้กลับมาออกอากาศตามปกติโดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและประกาศ คสช.โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ในขั้นตอนดำเนินการต่อไปจะรีบนำเรื่องเสนอให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) พิจารณาในวันจันทร์นี้  เพื่อให้การกลับมาออกอากาศของทั้ง 12 สถานี เป็นผลโดยเร็ว

 

เอดีเอสแอลไทยแลนด์ : แฟนการเมือง ช่องกีฬาสี(เสื้อ) เตรียมตัวเฮ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการให้ข่าวสารและข้อมูล การปลุกปั่นสังคมให้เกิดการแตกแยกของสื่อทีวี หากยังมีเกิดขึ้นอีกก็อาจจะถูกสั่งระงับออกอากาศได้อีกเช่นกัน หรือไม่ก็ระงับถาวรไปเลย

 

Share this Article: