ก.ดีอี หนุนดึงงบภาครัฐ 1.9 แสนล้าน เร่งจัดแพ็กเกจโครงการ Smart city

รมว.ดีอี แนะเสนอโครงการดึงงบจาก 1.9 แสนล้าน ที่รัฐบาลให้จังหวัดมาจัดแพ็กเกจพัฒนาเมือง ชี้ทุกจังหวัดทำให้เป็นสมาร์ทซิตี้ (Smart city) ได้ พร้อมเผยตั้งปลัดกระทรวงเป็นประธานบอร์ดดีป้าชั่วคราว 180 วัน

 

 

พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี กล่าวว่า โครงการสมาร์ทซิตี้ หรือ ประชารัฐพัฒนาเมือง ในปีนี้จะเห็นในจังหวัดเชียงใหม่ และขอนแก่นชัดขึ้น ซึ่งสิ่งที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (DEPA) ต้องดำเนินการเรื่องสมาร์ทซิตี้ต่อจากนี้มี 2 ส่วนคือ การนำร่องในจังหวัดที่พร้อมเป็นสมาร์ทซิตี้ และการวางแผนภาพรวมของสมาร์ทซิตี้ในไทย เพื่อให้เห็นทิศทางที่ชัดเจนในอนาคตโดยมุ่งไปที่ประโยชน์ของสังคมเป็นหลัก 

 

ทั้งนี้ มองว่าทุกจังหวัดมีโอกาสจะเป็นสามาร์ทซิตี้ได้ ซึ่งตอนนี้รัฐบาลมีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาของทั้ง 77 จังหวัดทั่วปรเทศเป็นเงิน 1.9 แสนล้านบาท หากแต่ละจังหวัดดึงจุดเด่นที่มีออกมา เสนอมาเป็นโครงการสมาร์ทซิตี้ เพื่อนำเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาจังหวัด โดยผ่านงบประมาณดังกล่าว จัดเป็นแพ็กเกจประสานมาเข้าร่วมกับโครงการสมาร์ทซิตี้ก็ยินดี เพราะการพัฒนาเมืองนั้น ต้องพัฒนาในหลายภาคส่วนทั้ง คน และสถานที่ การพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือประเด็นสำคัญ

 

อีกทั้ง ต้องยอมรับว่าการทำงานทุกวันนี้ของภาครัฐ ทำงานอยู่บนข้อจำกัด ดีงนั้นต้องหาวิธีที่จะพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวม ซึ่งทิศทางการทำงานต่อจากนี้ไปจะเน้นการสร้างพันธมิตรจากเอกชน ทั้งในและต่างประเทศเพื่อผลักดันโครงการต่างๆ ให้เดินหน้าเร็วขึ้น จะเห็นได้ว่าในหลายๆ โครงการที่มีเอกชนเข้าร่วมนั้น การดำเนินงานค่อนข้างรุดหน้าและเห็นผลชัดเจน

 

สำหรับสมาร์ทซิตี้ ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น ที่เกิดการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจในจังหวัด ตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง หรือ เคเคทีที ขึ้นมา ก็เพื่อช่วยกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดให้ช่วยกันพึ่งตนเอง สร้างงานและสร้างอาชีพจากที่ตนเองมี ซึ่งเห็นชัดว่าเอกชนตื่นตัวและอยากร่วมพัฒนาเมืองไปพร้อมกับภาครัฐ

 

ส่วนความคืบหน้าการจัดตั้งคณะกรรมการของสำนักงานดีป้า หลังจากที่พ.ร.บ.จัดตั้งหน่วยงานได้ประกาศใช้แล้วนั้น ตอนนี้ได้แต่งตั้งให้ นางวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดีอี ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการชั่วคราว รักษาการในช่วง 180 วัน ก่อนจะมีการคัดเลือกบุคคลมารับตำแหน่งต่อไป เพื่อให้การทำงานในโครงการต่างๆ ดำเนินต่อเนื่องไปได้ 

 

Share this Article: