ก้าวกระโดดคำว่า Fiber รัฐเช็กทำ FTTx เป็น WTTx ความเร็ว 600 Mbps เหตุจ่ายภาษีไม่ไหว

T-Mobile ในสาธารณรัฐเช็ก ได้ใช้เทคโนโลยี Fixed Wireless Access (FWA) ในรูปแบบ WTTx เพื่ออุดช่องว่างให้ประชาชนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้สำเร็จ 11 ล้านราย เพื่อปูพรมการให้บริการ 5G ที่ผ่านมา T-Mobile ในสาธารณรัฐเช็ก มีผู้ใช้บริการประมาณ 6.2 ล้านราย โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในไตรมาสแรกของปี 2560 สามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการได้สูงถึง 128,000 หมายเลขหรือ 3.2%

 
ซึ่งที่ผ่านมาผู้ใช้บริการภายในประเทศใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตความเร็วระดับปานกลางถึงความเร็วต่ำเนื่องจาก อุปกรณ์ภายในประเทศมีความล้าสมัย ทั้งเทคโนโลยี Wi-Fi ที่มีการให้บริการน้อยและมีความประจุของตัวการให้บริการตัวสูง แม้ว่าภายนอกประเทศจะมีการให้บริการ LTE-U ( เป็นการรวมคลื่น 4G LTE และ คลื่น Wi-Fi หรือสื่อบางส่วนเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า 4.9G ) และ FWA ที่รองรับการใช้งานเทคโนโลยีไร้สายในอนาคต
 
สาเหตุที่สาธารณรัฐเช็ก ไม่สามารถให้บริการ WiFi เนื่องจากภายในประเทศขาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นระยะเวลายาวนาน ผู้ให้บริการภายในประเทศไม่ลงทุนระบบอินเตอร์เน็ตอย่างจริงจังโดยเฉพาะการให้บริการ อินเตอร์เน็ต FTTx ส่งผลให้คุณภาพอินเตอร์เน็ตภายในประเทศค่อนข้างแย่


 
เมื่อเทคโนโลยี FTTx ที่เป็นโครงข่ายสร้างพื้นฐานที่ควรลงทุนแต่กลับไม่มีการลงทุน ส่งผลให้ผู้ให้บริการที่มีอยู่นั้นต้องกระโดดข้ามเทคโนโลยีให้เป็น WTTx แทนการลงทุน FTTx แทน ซึ่งเป็นระบบที่สามารถทำกำไรได้เหมาะสมกับพื้นที่การให้บริการเทียบเท่าการขายต่อบริการ DSL ได้
 
สำหรับสาธารณรัฐเช็กผู้ให้บริการ T-Mobile ได้ใช้เทคโนโลยี WTTx ของ Huawei โดยพยายามหาเสาอากาศกลางแจ้งให้การให้บริการโดยใช้วิธี Wireless local loop ( FWA ) โดยยิงสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านคลื่น 2.6 GHz ใช้เทคนิคผสม FDD+TDD ไปยังบ้านพัก หรือ สถานทีที่ต้องการ


 
ซึ่ง FTTx ไม่เหมาะสำหรับการให้บริการในชนบทเพราะเป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบมีสายซึ่งเป็นการวางโครงสร้างพื้นที่ที่ถาวรจึงต้องใช้งบประมาณการลงทุนที่สูง แต่ WTTx เหมาะสำหรับการให้บริการผ่านพื้นที่ชนบท ค่าใช้จ่ายการลงทุนที่ประหยัดกว่าทำให้สามารถเปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตได้รวดเร็วกว่าเดิม กระจายสัญญาณในชนบท
 
ที่ผ่านมาการที่สาธารณรัฐเช็กไม่สามารถลงทุนเทคโนโลยี FTTx ได้เนื่องจากต้องจ่ายภาษีในอัตราสูง ทั้งค่านำเข้าสายFiber หรือ เสาอุปกรณ์


ที่ผ่านมาเทคโนโลยี DSL ( สายทองแดง ) มีอัตราการใช้งานที่ค่อยข้างอิ่มตัว และยังไม่มีเทคโนโลยีใดเข้ามาทดแทน ( นอกเหนือจากเทคโนโลยี Wi-Fi )
 
CPEs ทำหน้าที่เป็นเราเตอร์ไร้สายสำหรับบริการข้อมูลความเร็วสูงแบบ 4G LTE รองรับความเร็วในการเชื่อมต่อในอัตราดาวน์โหลดสูงถึง 600 Mbps และอัพโหลดสูง 150 Mbps รองรับเทคโนโลยี 4x4 MIMO และ 5Gโดยในอนาคต WTTx สามารถนำมารวมพลังในการให้บริการ 5G ได้ทันที แม้ไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน FTTx
 
สิ่งที่ T-mobile สามารถให้บริการต่อยอดจากการให้บริการอินเตอร์เน็ตนั้นคือ IPTV บนเทคโนโลีไร้สาย WTTx เป็นครั้งแรก รองรับTV คุณภาพ 4K นอกจากนี้นำไปรับรองอุปกรณ์ IoT ได้เพิ่มเติม
 
ข้อมูล huawei  mobileworldlive
เรียบเรียง @MAGAWN19


Share this Article: