การ์ตเนอร์เผย ซีเอ เทคโนโลยี "ผู้นำ" ด้าน API

CA Technology ได้รับการจัดอันดับเป็นผู้นำในเรื่องการจัดการของบริษัทวิจัย การ์ตเนอร์ ในหัวข้อ Gartner Magic Quadrant for Application Services Governance” ด้านขีดความสามารถในการดำเนินงานและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์

 

โดยวัดจาก Solution บริหารงานระบบ API เช่น CA API Gateway, CA Mobile API Gateway, CA API Developer Portal และ CA API Management SaaS รวมไว้ในพอร์ทัลนักพัฒนาระบบและเกตเวย์ในแบบบริการเซอร์วิส การกำกับดูแล Service Application คือการวางแผนออกแบบติดตั้งใช้งาน เผยแพร่ ดำเนินงาน รวมถึงการบำรุงรักษาตลอดอายุของ API โดยรายงานฉบับ

รายงานฉบับดังกล่าวได้ระบุว่า  ผู้นำที่โดดเด่นในตลาดนี้ต่างมีพร้อมในด้านต่างๆที่จะรับมือกับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนไป รวมทั้งสภาพการใช้งานของโปรเจ็คที่เปลี่ยนไปเสมอ การเกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจ API ได้ทำให้ประเด็นการดูแลจัดการด้าน API อยู่ในความสนใจของทุกคนในขณะนี้ โดยประเด็นเรื่องการดูแลจัดการ API คือหัวใจสำคัญของการจัดอันดับของบริษัทวิจัยการ์ตเนอร์นี้โดย API จะต้องมีการจัดการออกแบบดูแลและใช้งานอย่างเป็นระบบ ซึ่งโดยมาก API ต่างๆมักจะเริ่มต้นด้วยแนวคิดใหม่เล็กๆ แต่จำเป็นจะต้องมีการนำไปใช้ได้ผลอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบริษัทที่เป็นผู้นำจะต้องมั่นใจได้ว่าระบบที่ตนเสนอจะรองรับสภาพการใช้งานที่มีการเปลี่ยนผันสูงในลักษณะนั้นได้

“API คือศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในด้านที่เกี่ยวกับดิจิตอลทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจากการผลักดันของการขยายตัวในการใช้งานระบบโมไบลด์ คอมพิวเตอร์คลาวด์ แนวคิดที่อินเทอร์เน็ตจะเชื่อมทุกอุปกรณ์เข้าด้วยกัน  โฉมหน้า่ใหม่ของการเชื่อมต่อทั้งหมดนี้ได้เปลี่ยนสภาพขอบเขตของอุตสาหกรรมที่เราเคยรู้จักทั้งหมดไปแล้ว" วิก แมนโกเชีย รองประธาน ฝ่ายสายงานยุทธศาสตร์โซลูชั่นประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นบริษัทซีเอ เทคโนโลยีกล่าว  "เราเชื่อว่าการได้รับเลือกให้เป็นผู้นําในการจัดอันดับครั้งนี้คือการยืนยันศักยภาพของเราที่จะช่วยองค์กรบริษัทต่างๆสามารถเปลี่ยนผ่านธุรกิจของตนในการใช้งานระบบ API ได้อย่างปลอดภัยและเอาชนะในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจ แอพพลิเคชั่นนี้"

 รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่ http://www.ca.com/us/products/API-management.aspx.

Share this Article: