กองทุนทรูโกรท เล็งประมูลทรัพย์สิน บมจ.ทีโอที

จากกรณีที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  ต้องการหาพันธมิตรทางธุรกิจ ล่าสุด บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท (TRUEIF)  มีความสนใจที่จะเข้าประมูลทรัพย์สินโทรคมนาคมของ บมจ.ทีโอที อาทิ เสาโทรคมนาคม ระบบใยแก้วนำแสงหลัก และทรัพย์สินโทรคมนาคมอื่นๆ เป็นต้น  

 

ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนมั่นใจว่า การรวบรวมทรัพย์สินโทรคมนาคมที่มีอยู่ในประเทศเข้ามาไว้ในกองทุน  และการนำทรัพย์สินในกองทุนมาให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเช่าใช้ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก ทั้งกับผู้ประกอบการและประเทศชาติ  เพราะจะลดการลงทุนซ้ำซ้อน มีการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างเต็มรูปแบบ

 

โดยกองทุนทรูโกรท ได้อธิบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทั้งหมด ให้คณะกรรมการทีโอที ที่มีพลเอกสุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ เป็นประธาน รับทราบและเข้าใจถึงการดำเนินงานของกองทุนทั้งหมดแล้ว และพร้อมที่จะนำเสนอรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมให้บมจ.ทีโอทีพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 

พรชัย  รุจิประภา  รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดกรณีกองทุนดังกล่าวเรื่องสนใจประมูลทรัพย์สินของทีโอที  โดยเชื่อว่าเป็นเพียงขั้นตอนการทำงานเท่านั้น อย่างไรก็ตามการประมูลทรัพย์สินจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของรัฐวิสาหกิจ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะดำเนินการได้ในเวลารวดเร็ว และการสนใจประมูลดังกล่าวคงเป็นผลจากที่ทีโอที ได้ประกาศหาพันธมิตรทางธุรกิจให้ยื่นข้อเสนอมา  โดยก่อนหน้านี้ มีการเอกชน 5 ราย ได้ยื่นข้อเสนอมาแล้ว แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุป ซึ่งทีโอที จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ เพื่อนำเสนอกระทรวงไอซีที กระทรวงการคลัง  เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามขั้นตอนต่อไป 

Share this Article: