กสท. เรียกประชุมโทรทัศน์ ทำความเข้าใจแนวทางออกอากาศ

กสท. เรียกประชุมโทรทัศน์ ทำความเข้าใจแนวทางออกอากาศ ชี้ถ่ายทอดรายการกีฬาได้ ยกเว้นมวย 

 

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุม เรื่อง"ซักซ้อมแนวปฏิบัติการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์" ว่าที่ประชุมมีมติขอความร่วมมือผู้ประกอบการเพิ่มเติมในแนวทางการปฏิบัติการนำเสนอเนื้อหารายการให้เหมาะสม โดยขอให้ทุกสถานีเพิ่มเนื้อหาในส่วนของการรายงานให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนรับทราบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันที่มีความหลากหลาย เช่น ข่าวประจำวัน  ข่าวบริหารราชการแผ่นดิน การเรียนรู้นวัตกรรม การทำงานของรัฐบาล

 

ส่วนเนื้อหาของละคร อนุญาตให้นำเสนอได้แต่จะต้องเป็นเป็นแนวเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่นเดียวกับรายการกีฬา ที่ออกอากาศได้ แต่ขอให้ยกเว้นที่มีเนื้อหารุนแรง เช่น มวย และยังสมารถโฆษณาได้ แต่ต้องเป็นแนวทางที่แสดงถึงความอาลัยในหน่วยงานต่างๆ และควรประบโทนสีให้เหมาะสม

 

ทั้งนี้ ขอให้ทุกสถานีตัดเข้าสัญญาณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทรท. และขอให้มีการเกริ่นนำเข้าถ่ายทอดสดก่อน ไม่ควรตัดเข้ารายการเลย เนื่องจากทุกสถานีมีผังและกำหนดการถ่ายทอดสดอยู่แล้ว ซึ่งแนวทางทั้งหมด กำหนดไว้ในข้อบังคับ 30 วัน  ส่วนความคืบหน้าหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ทางกสท. จะนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 20 ต.ค.2559 นี้ 

Share this Article: