กสท.อนุญาตช่องทีวีออนแอร์โฆษณา รายการประเภทเด็กและทั่วไปได้

กสท.อนุญาตช่องทีวีออนแอร์โฆษณาและรายการประเภทปฐมวัย เด็ก และทั่วไปได้ ชี้สถานียึดความเหมาะสมเนื้อหาเป็นหลัก พร้อมส่งตารางถ่ายสดกษัตริย์ต่างประเทศร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล

 

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) นัดพิเศษ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2559 ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เพิ่มเติม โดยสามารถนำเสนอรายการนอกเหนือจากรายการประเภทข่าวสาร สาระ ที่อยู่ในระดับความเหมาะสมสำหรับประเภทปฐมวัย (ป) ประเภทเด็ก (ด) และทั่วไป (ท) รวมถึงการโฆษณามาออกอากาศได้ในระดับความเหมาะสมเดียวกัน ซึ่งเริ่มออกอากาศได้ตั้งแต่ 21 ต.ค.2559 เป็นต้นไป 

 

 

ทั้งนี้ ขอให้ทุกสถานีระมัดระวังในการออกอากาศและตรวจสอบให้อยู่ในระดับสมควรตามมติกสท.นัดพิเศษก่อนหน้านี้ รวมถึงขอให้ควบคุมระดับสีเพื่อคงบรรยากาศการถวายความอาลัยไปตลอดระยะเวลา 30 วัน

 

 

ส่วนการถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกเหนือจากการเชื่อมสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.)แล้ว ในกรณีที่พระบรมวงศานุวงศ์ หรือกษัตริย์ต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล จะออกอากาศสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เป็นหลัก ซึ่งหากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม-เคเบิ้ลทีวีใดประสงค์จะเชื่อมโยงสัญญาณก็สามารถทำได้ รวมถึงการเผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์ออนไลน์ของแต่ละสถานีที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 

สำหรับสถานีโทรทัศน์ในระบบภาคพื้นดิน หรือ ฟรีทีวีนั้น ที่ประชุมกสท.มีมติให้สำนักงาน กสทช. ขอความร่วมมือไปยัง 36 สถานี เพื่อสลับสับเปลี่ยนกันเชื่อมโยงสัญญาณในกรณีที่พระบรมวงศานุวงศ์ หรือกษัตริย์ต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พร้อมส่งรายละเอียดวันเวลาที่แต่ละช่องจะต้องออกอากาศสดไปยังทุกสถานี 

 

Share this Article: