กสท. หารือการขอปรับปรุงคลื่น 2600 MHz ทำทีวีบอกรับสมาชิกระบบ WBA ของบมจ. อสมท

Share this Article: