กสท. หารือการขอปรับปรุงคลื่น 2600 MHz ของบมจ. อสมท

กสท. หารือการขอปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ 2600 MHz ทำทีวีบอกรับสมาชิกระบบ WBA ของบมจ. อสมท ขณะที่ศาลปกครองนัดไต่สวนฉุกเฉินหลัง "ติ๋ม ไทยทีวี" ขอคุ้มครองชั่วคราวกรณียึดแบงก์การันตีค่าไลเซ่นส์ทีวีดิจิตอล

สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันที่ 23 ก.พ. 2559 มีการพิจารณาเรื่องการให้บริการโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิกระบบ MMDS  ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการขอปรับปรุงการใช้ย่านความถี่ 2536 -  2690 เมกะเฮิร์ตซ เป็นบริการโทรทัศน์บนเทคโนโลยีแบบบรอดแบนด์ไร้สาย (BWA) ทั้งนี้ตนมองว่า เป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ในแง่มุมทางกฎหมายที่ กสท. จะต้องถกกันอีกรอบ ถ้ากรรมการตัดสินให้ บมจ.อสมท มีสิทธิถือครองคลื่น อาจจะส่งผลต่อสิทธิและความจำเป็นคลื่นรัฐอื่นๆ อีกก็ได้ ซึ่งกสทช.ควรจะนำคลื่นที่สิ้นสุดลงแล้วมาจัดสรรใหม่ 

 

 

อีกทั้ง ถ้าให้สิทธิ บมจ.อสมท ในการประกอบกิจการต่อได้โดยการปรับเทคโนโลยี จาก MMDS เป็น BWA จะมีประเด็นทั้งเรื่องของกฎหมายและอาจกระทบการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม เพราะเป็นการสนับสนุนเอกชนรายหนึ่งรายใดเข้าสู่ตลาดโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการขออนุญาต หรือขอประมูล อาจจะมีปัญหาเหมือนกรณี BFKT ก็ได้ ส่วนการอ้างสิทธิตั้งแต่ดั้งเดิมสมัย กบถ. จะเป็นการลดทอนอำนาจของ กสทช. เอง และถ้า กสทช.จะออกใบอนุญาตก็ควรเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจุบัน ที่สำคัญ บมจ.อสมท เป็นผู้รับใบอนุญาตมักซ์ทีวีดิจิตอลอยู่แล้ว อาจจะเข้าข่ายผู้มีอำนาจเหนือตลาด ถ้าได้รับสิทธิเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายคลื่น 2600 เมกะเฮิร์ตซ โดยที่ไม่มีการประมูล เรื่องนี้จึงต้องถกกันอย่างละเอียดเพราะจะมีผลต่อทั้งอุตสาหกรรม

 

 

อย่างไรก็ตาม กรณีความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาทางธุรกิจเกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกบนคลื่นความถี่ MMDS ระหว่าง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด ที่ประชุม กสท. เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2557 ได้มีมติเอกฉันท์เห็นชอบสัญญาการใช้คลื่นความถี่ในระบบ MMDS เพื่อให้บริการ BWAนั้น เป็นการให้บริการโทรทัศน์ประเภทอื่นนอกเหนือการได้รับอนุญาตอยู่เดิม จึงเป็นการประกอบกิจการขึ้นมาใหม่ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจาก กสทช. ตามกฎหมาย

 

นอกจากนี้ วันที่ 23 ก.พ. 2559 เวลา 13.30 น. ศาลปกครองได้นัด กสท. ฐานะผู้ถูกฟ้องคดีไปให้ถ้อยคำต่อศาล ตามที่บริษัท ไทยทีวี จำกัด ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินและกำหนดมาตรการ หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดี โดยขอให้ศาลห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการใดๆ หรือมีคำสั่งระงับมิให้ผู้ถูกฟ้องบังคับตามหนังสือค้ำประกันเอากับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

Share this Article: