กสท.ส่งหนังสือถึง คสช. หาทางออก ช่อง 3 อะนาล็อก เรียกทีวีดิจิตอลทุกช่องระดมความคิดเห็น

บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 2 กันยายน 2557 โดย กสท.ส่งหนังสือปรึกษา คสช. ถึงแนวทางปฏิบัติตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 27/2557 หาทางออก ช่อง 3 อะนาล็อก พร้อมเรียกทีวีดิจิตอลทุกช่องระดมความคิดเห็น 3 ก.ย.นี้  

 

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) และรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมกรรมการ กสท.วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 2 ก.ย.57 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการออกอากาศช่อง 3 อะนาล็อก บนโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวี มีมติให้สำนักงาน กสทช.ส่งหนังสือไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อหารือถึงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 27 เนื่องด้วยต้องการความมั่นใจก่อนว่าแนวทางปฏิบัตินั้นควรเป็นอย่างไร จึงจะสามารถปฏิบัติตามได้ 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้เรียกประชุมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทุกช่อง รวมถึงช่อง 3 อะนาล็อกเข้าหารือเพื่อระดมความคิดเห็นในการหาทางออกที่มีประโยชน์กับทุกฝ่ายและไม่ขัดต่อกฎหมาย ในวันที่ 3 ก.ย.57 นี้ เวลา 14.00น. ณ สำนักงาน กสทช. ซอยสายลม กรุงเทพฯ

 

ประเด็นดังกล่าวสืบเนื่องจากมติ กสท.เมื่อวันที่ 1 ก.ย.57 ให้ช่องอะนาล็อกทุกช่องยุติการออกอากาศในโทรทัศน์แบบบริการทั่วไป (ฟรีทีวี) โดยไม่มีการขยายระยะเวลาเพิ่ม จากเดิมที่ได้ขยายระยะเวลาการออกอากาศไปแล้ว 100 วัน นับจากวันที่ 25 พ.ค.-1 ก.ย.57 ตามบทเฉพาะกาลแห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ในข้อ 8 ของ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (มัสต์แครี่) ซึ่งกรณีของ ช่อง 3 อะนาล็อกนั้น ยังสามารถออกอากาศได้ตามปกติตามคสช.ฉบับที่ 27 ที่ให้ผู้บริการโทรทัศน์บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบอะนาล็อก และผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ออกอากาศได้ตามปกติ ผ่านทางระบบการใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน ดาวเทียมและเคเบิ้ลได้ 

Share this Article: