กสทช.แจกคูปองกลุ่มทะเบียนบ้านชั่วคราวพร้อมกับเฟส 2 พ.ย.นี้

กสทช.แจกคูปองกลุ่มทะเบียนบ้านชั่วคราวพร้อมกับเฟส 2 พ.ย.นี้ พร้อมเร่งตรวจสอบบริษัทแอบสแกนบาร์โค้ดคูปองประชาชน

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ย.57 ที่ประชุมกรรมการ กสทช. มีมติให้แจกคูปองเพิ่มเติมให้กับครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวซึ่งได้แก่ ครัวเรือนที่ปลูกสร้างบ้านอยู่บนที่สาธารณะ ซึ่งจากข้อมูลของกรมการปกครองได้ออกทะเบียนบ้านชั่วคราวให้เป็นหลักฐานจำนวน 8 หมื่นครัวเรือน โดยจะเร่งแจกเพิ่มเติมในกลุ่มนี้ให้ทันเฟส 2 ที่จะเริ่มแจกคูปองในวันที่ 28 พ.ย.57

 
ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการรายละเอียดทันในเฟส 2 ได้ คาดว่าเร็วที่สุดจะเป็นช่วงกลางเดือนธ.ค.57 นี้แน่นอน ทำให้ยอดรวมคูปองที่จะแจกทั้งสิ้นในโครงการนี้เป็น 14.18 ล้านครัวเรือน ส่วนกลุ่มมีบ้าน ไม่มีเจ้าบ้าน แต่มีคนอยู่อาศัย หรือกลุ่มบ้านเช่า ชุมชนแออัด ซึ่งมีจำนวน 2.4 ล้านครัวเรือน ในกลุ่มนี้จะต้องรอการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
 
ส่วนกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาที่ สายด่วน 1200 ว่า มีบริษัทบางรายทำการรวบรวมคูปองแล้วนำไปสแกนบาร์โค้ด เพื่อยืนยันใช้สิทธิ์ แล้วนำคูปองมาคืนให้ประชาชน หลังจากนั้นเมื่อประชาชนนำไปใช้สิทธิ์ ก็พบว่า คูปองนั้นถูกใช้ไปแล้ว ทำให้ประชาชนไม่สามารถนำไปใช้สิทธิ์กับบริษัทอื่นได้ ซึ่งเรื่องนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดเพื่อพิจารณา เช่นเดียวกับกรณีกล่องลมที่เร่งตรวจสอบอยู่
 
ทั้งนี้ ได้เตรียมให้สำนักงาน กสทช.ทำเรื่องส่งไปที่กระทรวงการคลัง ขอเลื่อนนำส่งเงินค่าประมูลใบอนุญาตในงวดที่ 2 ออกไปอีก 1 ปี แต่ทั้งนี้ ทางผู้ประกอบการช่องทีวีดิจิตอลจะต้องทำหนังสือส่งเรื่องเข้ามาที่สำนักงานก่อน 
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะ เรื่อง การถือหุ้นไขว้แล้ว และเตรียมส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อประกาศใช้ต่อไป 
 
ส่วนความคืบหน้าการทำทีโออาร์ ของโครงการจัดจ้างผู้ผลิตและจัดการดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ และกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล วงเงิน 63.5 บาทนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบส่วนนี้มาจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณ(กลางปี) ภายใต้กรอบวงเงินจัดสรรอนุมัติต้นปี ด้านสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ประจำปี 2557 
Share this Article: