กสทช. แก้ปัญหาย้ายค่ายเบอร์เดิม จับมือ 5 ค่าย เอสเอ็มเอส (sms) ฟรีเช็คสถานะ

กสทช. เร่งแก้ไขปัญหาการย้ายค่ายเบอร์เดิม จับมือ 5 ค่าย เอสเอ็มเอส (sms) ฟรีเช็คสถานะ โดยกดหมายเลข *151*เลขบัตรประชาชน#โทรออก

 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ได้กำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกค่ายปรับปรุงระบบการให้บริการ ย้ายค่ายเบอร์เดิม โดยระบบนี้จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้มากขึ้น และยังใช้เวลาในการย้ายค่ายลดลงจากเดิม 3 วันทำการ เป็น 2 วันทำการ โดยสำนักงานได้ออกแบบเครื่องมือเพื่อให้ผู้ที่ต้องการย้ายค่ายสามารถเช็คหรือตรวจสอบสิทธิของตัวเองได้ฟรีก่อนไปดำเนินการย้ายค่ายที่ศูนย์บริการ โดยกด *151* เลขบัตรประชาชน 13 หลัก#โทรออก

 

      

ทั้งนี้ หากไม่ติดเงื่อนไข เช่น เป็นบุคคลเดียวกับที่เคยลงทะเบียนซิมไว้ และไม่มียอดค้างชำระกับค่ายมือถือที่ใช้งานอยู่ ก็จะได้รับรหัสแสดงตน 8 หลัก ทาง SMS ภายใน 10 นาที เพื่อนำไปสมัครย้ายค่าย ณ จุดบริการของค่ายใหม่ โดยจะสามารถย้ายไปใช้งานกับค่ายใหม่ได้ภายใน 2 วันทำการเท่านั้น และสำหรับชาวต่างชาติสามารถเช็คสิทธิได้ฟรี และสมัครย้ายค่ายได้เช่นเดียวกัน ผ่านวิธีส่งเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขประจำตัวคนต่างด้าวทาง SMS หมายเลข 4444151

 

 

สำหรับปัญหาที่ผ่านมาของการย้ายค่ายคือ ผู้ใช้บริการต้องเดินทางไปเช็คสิทธิของตัวเองว่าสามารถย้ายค่ายได้หรือไม่ที่ค่ายใหม่ ซึ่งบางรายเมื่อไปติดต่อก็พบว่าไม่สามารถย้ายค่ายได้ ทำให้เสียเวลาการเดินทาง ซึ่งระบบใหม่การย้ายค่ายและการเช็คสิทธิสามารถทำได้ทั้งระบบเติมเงินและระบบรายเดือน

 

อีกทั้ง ตั้งแต่มีการเปิดให้บริการ 3G มียอดการโอนย้ายค่ายรวมกว่า 50 ล้านเลขหมาย โดยในปี 2559ที่ผ่านมา มีการโอนย้ายค่ายกว่า 5.42 ล้านเลขหมาย คิดเป็นการโอนย้ายค่าย 452,123 เลขหมายต่อเดือน ซึ่งแนวโน้มการโอนย้ายค่ายมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะค่ายโทรศัพท์มือถือมีการแข่งขันทางการตลาดกันมากขึ้น การกำกับดูแลเรื่องการย้ายค่ายเบอร์เดิม จึงเป็นเรื่องที่สำนักงาน กสทช. ให้ความสำคัญและเชื่อมั่นว่า จะเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการที่สามารถเลือกคุณภาพ และราคาที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการแต่ละราย

Share this Article:

ADVERTISMENT