กสทช. เห็นชอบคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที รอทำประชาพิจารณ์

กสทช.เห็นชอบให้คิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที โดยอยู่ในร่างประกาศการกระทำผิดที่เอาเปรียบผู้บริโภคเพื่อทำประชาพิจารณ์ พร้อมกำชับให้ผู้ใช้พรีเพดลงทะเบียนซิมภายใน 6 เดือนตั้งแต่ 1 ก.พ.นี้เป็นต้นไป หากไม่ดำเนินการจะโทรออกไม่ได้ 

 
 
สำหรับร่างประกาศฉบับดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และไม่ให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมดำเนินการใดๆ ในการที่จะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ อาทิ การคิดค่าโทรศัพท์ที่ไม่เป็นจริงตามการใช้งาน การได้รับซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่แจกฟรี แต่ถูกเรียกเก็บการใช้บริการ ทั้งที่ไม่ได้ใช้บริการ การถูกคิดค่าบริการเสริมจากการได้รับข่าวสารบันเทิงและข้อความโฆษณาต่างๆ ผ่านทาง SMS โดยที่ไม่ได้สมัครใช้บริการ การถูกผู้ให้บริการเปลี่ยนเงื่อนไขบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ โดยให้ กสทช. มีอำนาจสั่งระงับการดำเนินการดังกล่าวของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ และให้มีอำนาจสั่งปรับทางปกครองได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่ง กับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งได้
 
ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยต่อใน การประชุมคณะกรรมการ กสทช. เมื่อวันที่ 21 ม.ค.58 ที่ผ่านมา ยังได้มีมติให้นำร่างประกาศ เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่าย หรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. .... ไปประกาศรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยร่างประกาศฉบับนี้จะเป็นมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อาทิ การคิดค่าโทรศัพท์ที่ไม่เป็นจริงตามการใช้งาน ซึ่งมีการเพิ่มเติมการคิดค่าโทรตามการใช้งานจริงเป็นวินาทีเข้าไปด้วย โดยให้ กสทช. มีอำนาจสั่งระงับการดำเนินการดังกล่าวของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ และให้มีอำนาจสั่งปรับทางปกครองได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท และปรับ 100,000 บาทต่อวัน ตามระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่ง เมื่อมีประกาศออกมาบังคับใช้
 
ทั้งนี้ หลังจากได้ทำประชาพิจารณ์และเสนอต่อกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว จะมีผลบังคับให้ค่ายมือถือ ต้องคิดค่าโทรเป็นจริงตามการใช้งาน แต่ระหว่างที่รอประกาศนี้บังคับใช้ เบื้องต้นจะต้องให้ค่ายมือถือออกโปรโมชั่นทางเลือกคิดค่าโทรเป็นวินาที หรืออาจจะได้ข้อสรุปถึงรูปแบบการคิดค่าโทรเป็นวินาทีได้ก่อน ซึ่งคาดว่า 14 ก.พ.58 ต้องมีข่าวดีแน่นอน 
 
นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ได้แก้ปัญหาผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน  หรือ พรีเพด ที่ไม่ลงทะเบียนแสดงตน เพื่อใช้โทรหลอกลวงประชาชน หรือนำไปเป็นชนวนในการจุดระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้วยการออกประกาศให้ค่ายมือถือทั้ง 5 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ,บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ,บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ,บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แจ้งให้ลูกค้าระบบพรีเพดซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 90 ล้านเลขหมายที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ดำเนินการแสดงตนให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ 31 ก.ค.58 นี้ หรือภายใน 6 เดือน หากประชาชนไม่มาลงทะเบียน ค่ายมือถือสามารถตัดสัญญาณได้ทันที โดยจะโทรออกไม่ได้ ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ เหลือเพียงการรับสายเข้าได้เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.58 นี้
 
สำหรับการลงทะเบียน ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ตามจุดบริการที่กสทช.ทำร่วมกับโอเปอร์เรเตอร์กว่า 50,000 จุดทั่วประเทศ ได้แก่ เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี ศูนย์บริการของผู้ให้บริการ สำหรับซิมการ์ดเดิมพรีเพดที่เปิดใช้งานอยู่แล้ว ส่วนร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สำหรับลูกค้าพรีเพดที่ซื้อซิมการ์ดใหม่ และในอนาคตจะเพิ่มจุดให้บริการในธนาคารกรุงไทย
Share this Article: