กสทช.เล็งลดค่าต๋งโทรคมนาคม หลังสำนักงานฯ มีรายได้เพิ่มถึง 6 พันล้านบาท

กสทช.เล็งลดค่าต๋งโทรคมนาคม หลังพบรายได้สำนักงานฯ มีโตขึ้นต่อเนื่องคาดปีนี้รายได้ทะลุ 6,000 ล้านบาท จากค่าต๋งเบอร์มือถืออย่างเดียวกว่า 3,000 ล้านบาท ชี้กสทช.เป็นองค์กรอิสระไม่หวังผลกำไร อีกทั้งช่วยลดค่าใช้บริการของประชาชน 

 

 

ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า มติของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้มีนโยบายปรับลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียมเลขหมาย และค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแข่งขันทางการตลาดให้เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ แลเพื่อประชาชนได้คุณภาพบริการที่ดี ราคาถูกลง โดยให้สำนักงานกสทช.ไปศึกษารายละเอียด แล้วนำมาเสนอ กทค. พิจารณาอีกครั้ง คาดว่าจะมีความชัดเจนต้นปี 2558

 

ทั้งนี้ ปัจจุบันการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของรายได้ผู้ประกอบการ 1.5% เป็นรายได้กสทช. และ3.75% นำส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ส่วนค่าธรรมเนียมเลขหมายละ 2 บาทต่อเดือนนั้น แบ่งเป็นการยื่นขอครั้งแรก 1 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน เมื่อขอเพิ่มเลขหมายใหม่จะเป็นเดือนละ 2 บาท ซึ่งรายได้รวมของสำนักงานกสทช.เฉลี่ยอยู่ที่ 5,000 ล้านบาทต่อปี โดยสัดส่วนรายได้มาจากค่าธรรมเนียมเลขหมายดังกล่าวกว่า 90% 

 

"ต้องศึกษาภาพรวมทั้งหมด ดูต้นทุนการแข่งขันที่แท้จริงของผู้ประกอบการด้วย แต่ก็ต้องตอบสังคมหรือมีข้อตกลงร่วมกับผู้ประกอบการให้ได้ด้วยว่า หากมีการปรับลดค่าธรรมเนียมเลขหมายลง หรือปรับอัตราให้เท่ากัน จะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายจ่ายลดลงนั้น ผู้ประกอบการจะต้องลดค่าใช้บริการลงด้วย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ กสทช.ไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมมากๆ เพราะเราก็ไม่ต้องการกำไร แต่ต้องสร้างสมดุลให้ตลาด ดังนั้นการปรับอัตราลดลงต้องดูความเหมาะสมด้วย" ก่อกิจ กล่าว

 

สำหรับค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่และประจำที่ หรือฟิกซ์ไลน์ ตั้งแต่ปี 2555 สำนักงานกสทช.มีรายได้ 2,154 ล้านบาท ปี 2556 อยู่ที่ 3,134 ล้านบาท และในปี 2557 ผ่านมาครึ่งปีแรกมีรายได้แล้ว 2,108 ล้านบาท คาดว่าสิ้นปีจะมีรายได้ราว 3,800 ล้านบาท โดยรวมแต่ละปีกสทช.มีรายได้จากค่าธรรมเนียมต่างๆ 5,000 ล้านบาท และปีนี้คาดว่าจะมีรายได้ 6,300 ล้านบาท ซึ่งรายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้กสทช.ต้องพิจารณาทบทวนการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ และควรมีรายได้เพียงพอตามรายจ่ายจริง เนื่องจากเป็นองค์กรอิสระในการกำกับดูแลไม่ใช่องค์กรแสวงหากำไร

   

จิตสถา ศรีประเสริฐสุช ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม กสทช. กล่าวว่า การเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายอัตราเดียวกัน จะทำให้การจัดสรรเลขหมายทำได้เป็นระบบมากขึ้น โดยไม่ต้องแยกข้อมูลเลขหมายเดิมกับเลขหมายใหม่ ซึ่งโครงสร้างค่าธรรมเนียมใหม่จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมกสทช. เห็นชอบอีกครั้ง 

 

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการจัดสรรเลขหมายให้ผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์แล้ว 200 ล้านเลขหมาย เป็นหมวดเลขหมาย 01 08 และ 09 จากจำนวนเลขหมายที่มีให้จัดสรรจำนวน 360 ล้านบาท ดังนั้นคงเหลือเลขหมายให้รับจัดสรรอีก 160 ล้านบาท เป็นเลขหมายสำรองหมวด 06 และเลขหมายสวยคือ 6 หลักเหมือนกันติดกันจำนวน 10 ล้านเลขหมาย ซึ่งเลขหมายที่ยังไม่จัดสรรคาดว่าจะเหลือให้จัดสรรได้ภายใน 3-5 ปี ซึ่งจำนวนเลขหมายเพิ่มขึ้น 100% ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา หลังจากที่ผู้ประกอบการมีการให้บริการโทรศัพท์มือถือ 3จี บนคลื่นความถี่ 2100 เมกะเฮิร์ตซ

Share this Article: