กสทช. เล็งปรับโครงสร้างยุบรวมบอร์ดเล็ก สั่งลดหน่วยงานย่อย

 กสทช. เล็งปรับโครงสร้างยุบรวมบอร์ดเล็ก สั่งลดหน่วยงานย่อย นอกจากนั้น มีการอนุมัติจ่ายเงินอาร์เอส 369 ล้านบาทเท่านั้น

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุม กสทช. วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 21 ก.พ.58 ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาวาระเรื่องการอุทธรณ์ ของ บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเมนท์ จำกัด ในเครือ บริษัท อาร์เอส จำกัด(มหาชน) เจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย 2014 ขอให้ กสทช. จ่ายเงินค่าเสียหายทางธุรกิจในส่วนที่ยังติดค้างอยู่ จำนวน 58 ล้านบาท ซึ่งหลังจากกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติไม่รับอุทธรณ์ของอาร์เอส และยืนยันที่จะจ่ายเงินให้เพียง 369 ล้านบาทตามจำนวนเดิมที่ได้จ่ายไปก่อนหน้านี้เท่านั้น โดยอยู่ในกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ร่วมกันไม่เกิน 427 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้ดูความเหมาะสมด้านต่างๆ แล้ว และที่ประชุม กสทช. เห็นด้วยกับความเหมาะสมในการชดเชยความเสียหายที่ 369 ล้านบาท แต่ถ้าหาก อาร์เอส ไม่เห็นด้วยกับมตินี้ก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องได้

 

นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังมีการหารือเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กร ที่จะรวมกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 ส่วน คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) และ กรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) ให้เหลือเพียง กสทช. ชุดเดียว ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ทั้ง 2 ส่วนไปดำเนินการปรับขนาดส่วนงานให้เล็กลง เพื่อความกระชับและคล่องตัวในการทำงาน รองรับภารกิจงานที่จะเปลี่ยนไป เบื้องต้นอาจจะมีการควบรวมส่วนงานย่อยที่เป็นสำนักต่างๆ ลงจากเดิมมี 52 หน่วยงาน เหลือเพียง 44 หน่วยงาน อีกทั้งสั่งให้สำนักงาน กสทช. ไปตั้งกรรมการมาดูแลเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรด้วยเช่นกัน

 

Share this Article: