กสทช.เร่งชวนคนลงทะเบียนซิมเติมเงินและฟรีไวไฟ

กสทช.เร่งชวนประชาชนลงทะเบียนซิมเติมเงินและการเข้าใช้รหัสฟรีไวไฟ หลังครม.มีมติให้เป็นวาระแห่งชาติ 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 ก.พ.58 ที่ผ่านมา เห็นชอบให้การลงทะเบียนซิมระบบเติมเงินและการลงทะเบียนการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบฟรี ไวไฟ เป็นวาระแห่งชาติ ตามที่สำนักงาน กสทช.เสนอไป โดยให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินทุกคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ลงทะเบียนให้เสร็จภายในวันที่ 31 ก.ค. 58 

 

สำหรับการลงทะเบียนฟรีไวไฟนั้น จากเดิมได้มีการกำหนดให้ผู้เข้าใช้ลงทะเบียนเพื่อแสดงตนก่อนเข้าใช้งาน ฟรีไวไฟที่รัฐได้มีไว้ให้บริการอยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อมีมติออกมาก็จะช่วยสงเสริมให้คนได้เข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดมากขึ้น

 

โดยสำนักงาน กสทช. จะขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ กระทรวงแรงแรงงานจะเร่งออกบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ใช้ในการลงทะเบียนเข้าใช้งานต่างๆ ได้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ จะเร่งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเติมเงินมาลงทะเบียน

 

Share this Article: