กสทช. เผยแอปเปิลนำเครื่องมาตรวจสอบ 2 รุ่น คาดไอโฟน 6 มาไทย ต.ค. นี้

สำนักงานกสทช. ได้มีหนังสือเห็นชอบและผ่านการรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ ให้เครื่องโทรศัพท์ยี่ห้อ ไอโฟน รุ่น A1586 และ A1524 ตามที่บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย ประเทศไทย จำกัด ได้ยื่นขอมาเมื่อวันที่ 8 ส.ค.57 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงานกสทช. ได้มีหนังสือเห็นชอบและผ่านการรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ ให้เครื่องโทรศัพท์ยี่ห้อ ไอโฟน รุ่น A1586 และ A1524 ตามที่บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย ประเทศไทย จำกัด ได้ยื่นขอมาเมื่อวันที่ 8 ส.ค.57 

ทั้งนี้ การนำอุปกรณ์มาตรวจสอบมาตรฐานเป็นไปตาม. พ.ร.บ.วิทยุโทรคมนาคม พ.ศ.2498 ที่กำหนดให้การนำเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคมใดๆ ต้องผ่านการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานจากกสทช. ก่อน โดยเลือกตรวจสอบ 1 เครื่องต่อ 1 รุ่น และหลังจากนี้ทางบริษัท แอปเปิ้ล จะต้องแจ้งยอดที่จะนำเขัามาจำหน่ายอีกครั้ง คาดว่าจะเริ่มจำหน่ายในประเทศไทยได้ช่วงเดือน ต.ค.57 นี้หลังจากมีการเปิดตัวที่สหรัฐอเมริกาปลายเดือน ก.ย. 57 แล้ว 

อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติของเครื่องโทรศัพท์ไอโฟน 6 เป็นความลับของทางบริษัท แอปเปิ้ล ซึ่ง กสทช.สามารถเปิดเผยได้เพียงกระบวนการขออนุญาตตามขั้นตอนเท่านั้น

Share this Article: