กสทช. เตรียมร่วมมือ กรมที่ดิน-กระทรวงพัฒนาฯ นำเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลคอนโด-หอพัก

กสทช. เตรียมทำ เอ็มโอยู กรมที่ดิน-กระทรวงพัฒนาฯ เป็นตัวกลางกระจายความร่วมมือสู่คอนโด-หอพัก เปลี่ยนผ่านระบบดิจิตอลทีวี ด้านกรมที่ดินเสนอให้ดิจิตอลทีวีอยู่ในเงื่อนไขอีไอเอ ขณะที่ผู้ประกอบการอาคารชุดขานรับแล้ว

สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) และในฐานะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยหลังการประชุมหารือขอความร่วมมือ การเปลี่ยนผ่านรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลทีวีในกลุ่มอาคารชุดว่า จะรวบรวมรายละเอียดที่พูดคุยกัน ส่งสำนักงาน กสทช.เพื่อขอทำข้อตกลงความร่วมมือ หรือ เอ็มโอยู กับกรมที่ดิน เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลนิติบุคลของอาคารชุด ให้ช่วยประชาสัมพันธ์การติดตั้งสายอากาศส่วนกลางภายในอาคารชุด เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลทีวี 

 
 
ส่วนหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า จะเป็นการดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจะมีการติดต่อประสานงานเพื่อหารือในเรื่องนี้ครั้งต่อไป ทั้งนี้ หลังจากสำนักงาน รวบรวมรายละเอียดครบถ้วนแล้ว คาดว่าจะนำเสนอเข้าที่ประชุม กสท. ได้ในวันที่ 17 พ.ย.57 และเข้าสู่ที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป 
 
"มองว่า หากผู้ประกอบการอาคารชุด แต่ละบริษัททำการตลาดโดยใช้จุดขายเป็นดิจิตอลทีวี ก็เชื่อว่าคนจะให้ความสนใจมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทีวีดิจิตอลให้กับ กสทช.ด้วย ซึ่งเบื้องต้นเริ่มจากขอความร่วมมือของกรมที่ดิน ต่อไปจะเป็นความร่วมมือกับโรงพยาบาล โรงแรม" สุภิญญา กล่าว
 
นันทิยา ทองยิ่งสกุล ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาธุรกิจพัฒนาและอาคารชุด กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จะกำหนดให้การรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลทีวี กสทช. อยู่ในเงื่อนไขรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ ซึ่งเป็นรายงานที่โครงการขอก่อสร้างอาคารชุดใหม่ต้องทำอยู่แล้ว 
 
ส่วนในอาคารชุดที่มีอยู่เดิม หากนิติบุคคลต้องการเพิ่มในส่วนสายอากาศรวมของอาคารให้รับชมดิจิตอลทีวีได้นั้น นิติบุคคลของแต่ละที่สามารถดำเนินการติดตั้งเองได้ เนื่องจากไม่ใช่การก่อสร้างใหม่ จึงไม่จำเป็นต้องส่งเรื่องขออนุญาตมายังกรมที่ดิน แต่นิติบุคคลจะต้องมีการประชุมกันเองเพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิด หากเงินสำรองจ่ายของนิติบุคคลไม่เพียงพอ สามารถขอกู้ยืมจากกองทุนได้ 
 
สำหรับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท บริษัท แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ,บริษัท พฤกษา แลนด์ เอสเตท จํากัด ,บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ,บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ,การเคหะแห่งชาติ และมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยและยินดีให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวี ในบางบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งสายอากาศเพื่อรองรับแล้วสำหรับโครงการใหม่ที่กำลังก่อสร้าง 
 
กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ อนุกรรมการจัดทำมาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตัวแทนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กล่าวว่า การติดตั้งระบบสายอากาศรวมสำหรับแต่ละอาคาร ใช้งบประมาณในการติดตั้งเพิ่มเติมประมาณหลักแสนบาท ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของอาคารด้วย ทั้งความกว้าง ความสูง ค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในด้านเทคนิคการติดตั้งเพิ่มเติมทำได้ไม่ยุ่งยาก 

 

Share this Article: