กสทช.เตรียมตรวจสอบเนชั่น-เอสแอลซี เข้าข่ายครองสิทธิข้ามสื่อหรือไม่

กสท. ให้ช่องทีวีดิจิตอลทำผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า 7 วัน พร้อมลุยคุมเข้มความดังเสียงออกอากาศระดับเดียวกันทุกรายการทุกช่อง ดีเดย์มี.ค.นี้ กรณีเอสแอลซีซื้อหุ้นช่องเนชั่น อนุฯที่ปรึกษากฎหมายให้สำนักงาน กสทช.ตรวจสอบเข้าข่ายครองสิทธิข้ามสื่อหรือไม่ อาจเรียกทุกฝ่ายให้ข้อมูล

 
สมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมกรรมการ กสท. เมื่อวันที่ 2 ก.พ.58 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลจัดทำผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีพีจี ส่งเข้ามาที่ถังข้อมูลของ กสทช. เพื่อให้จัดทำเป็นรูปแบบเดียวกัน นำผังรายการของทุกช่องมารวมกัน และให้แต่ละโครงข่ายดึงข้อมูลที่จัดทำแล้วออกเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ โดยจะต้องเป็นผังรายการล่วงหน้า 7 วัน ซึ่งระบุถึงชื่อรายการ คำอธิบายรายการ ช่วงเวลาเริ่มต้นรายการ กำหนดให้เริ่มเผยแพร่ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.58 เป็นต้นไป ทั้งนี้การจัดทำผังรายการล่วงหน้าช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ทราบรายการในอนาคต
 
อีกทั้ง ที่ประชุม กสท.ได้เห็นชอบให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลปรับระดับความดังของเสียงที่ใช้ออกอากาศมีระดับเดียวกันในทุกรายการ ทั้งรายการข่าว เกมโชว์และโฆษณา ซึ่งกสทช.กำหนดตามหลักสากลที่ระดับความดังขั้นต่ำอยู่ที่ -23 LUFS และระดับความดังได้สูงสุดที่ -1 DBTP โดยจะเริ่มควบคุมเสียงตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.58 เป็นต้นไป
 
นอกจากนี้ อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายได้ให้ความเห็นกรณี ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ดังนี้ ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับผู้ได้รับใบอนุญาตหลังการประมูล ส่วนการพิจารณาว่าการที่บริษัทโซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด หรือ เอสแอลซี ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสถานีโทรทัศน์ช่องข่าวสปริงนิวส์ เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนที่เกินกว่า 10% ของบริษัทในเครือเนชั่น ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ประเภทหมวดหมู่ข่าวสารเช่นกัน จะเป็นการครอบงำกิจการ หรือ ครองสิทธิข้ามสื่อหรือไม่นั้น สำนักงาน กสทช.จะต้องเป็นผู้รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม คาดว่า จะมีการเรียกคู่กรณีเข้ามาชี้แจงข้อมูลต่อสำนักงานเพื่อประกอบการพิจารณา
 
ทั้งนี้ ตามมาตรา 31 ของพ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 กำหนดว่า เพื่อป้องกันมิให้บุคคลหนึ่งครอบงำกิจการในลักษณะที่เป็นการจำกัดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่มาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายหรือกระทำการอันเป็นการผูกขาดการประกอบกิจการสื่อมวลชนหลายประเภทในเวลาเดียวกัน ห้ามผู้รับใบอนุญาตถือครองธุรกิจในกิจการประเภทเดียวกันหรือ ครองสิทธิข้ามสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ใช้คลื่นความถี่เกินสัดส่วนที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
 
 
 

บอร์ดกระจายเสียง /  กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ กุมภาพันธ์ 2558

บอร์ด กสท. เห็นชอบแนวปฏิบัติความดังของเสียงและผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ในช่องดิจิตอลทีวี เริ่มพร้อมกันเดือนมีนาคมนี้

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2558) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติ ดังนี้

ที่ประชุม กสท. เห็นชอบแนวปฏิบัติทางเทคนิคและการดำเนินการเกี่ยวกับระดับความดังของเสียง (Audio Loudness) ของการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ให้ความดังของเสียงในรายการและโฆษณาให้ดังเท่ากันหมด เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2558

จากนั้น ที่ประชุม กสท. เห็นชอบแนวปฏิบัติทางเทคนิคและการดำเนินการเกี่ยวกับผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Program Guide หรือ EPG) ของโทรทัศน์ในระบบภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ผู้ชมจะสามารถรับชมผังรายการของช่องรายการดิจิตอลทีวีที่กำลังชมอยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ และผังรายการล่วงหน้า 7 วัน และเริ่มออกอากาศพร้อมกันทุกช่อง ทุกโครงข่าย วันที่ 8 มีนาคม 2558 โดยผู้ประกอบการช่องรายการจะเริ่มใส่ข้อมูลในช่วง 02.00-05.00น.

นอกจากนั้น ที่ประชุม กสท. ได้รับทราบผลการพิจารณาข้อหารือของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของ กสทช. กรณีบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์(1998) จำกัด(มหาชน) หรือSLC เข้าถือหุ้นของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยที่ประชุมมอบให้สำนักงาน กสทช. นำกลับไปรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง ก่อนนำเข้าที่ประชุม กสท. ต่อไป

Share this Article: