กสทช. เชิญชวนประชาชนร่วมส่ง SMS ถวายพระพรในหลวง ฟรีทุกเครือข่าย

สำนักงาน กสทช. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับโครงการ กด 9 ถวายพระพร ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่าน SMS พิมพ์ 9 แล้วส่งไปที่หมายเลข 4567999 ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกเครือข่าย (เฉพาะการส่งภายในประเทศเท่านั้น) ในช่วงระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2558 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2559

โครงการนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องกับโครงการในปี 2557 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมถวายพระพรด้วยการส่ง SMS ถึง 22 ล้านครั้ง

Share this Article: