กสทช. อนุมัติงบทุนกทปส.กว่า 700 ล้านบาท ส่วนแผนกู้วิกฤติทีวีดิจิตอลยังรอบอร์ดฯ ตัดสินใจ

บอร์ดกสทช. อนุมัติงบกว่า 700 ล้านบาท เปิดรับหน่วยงานส่งแผนเข้าแข่งขัน 39 โครงการ ของกทปส. ขณะที่แผนกู้วิกฤติทีวีดิจิตอลยังรอบอร์ด กสทช.ตัดสินใจ คิดหนักมากใน 3 เรื่องใหญ่ คือ เลื่อนจ่ายงวด3, การเปลี่ยนวันเริ่มสัญญาและเปลี่ยนมือใบอนุญาต

โดยมติกรรมการ กสทช.เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2559 ที่ผ่านมา ได้อนุมัติงบประมาณ 789.66 ล้านบาท ให้กับโครงการของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อ ประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) จำนวน 59 โครงการ โดยประกาศเชิญชวนให้หน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่สนใจ ส่งแผนงานโครงการเข้าร่วมแข่งขัน และสำนักงานจะส่งข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้ กรรมการ กสทช.พิจารณาคัดเลือกต่อไป

 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2559) ที่ประชุม กสทช. พิจารณาโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ(กทปส.)สำหรับโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 โดยมีโครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน กทปส. จำนวน 39 โครงการ ภายใต้กรอบวงเงิน 789.66 ล้านบาท แบ่งเป็นตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(1) เป็นโครงการด้านบริการโดยทั่วถึงในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 37 ล้านบาท ด้านบริการโดยทั่วถึงในกิจการโทรคมนาคม จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 116.08 ล้านบาท ด้านส่งเสริมชุมชน จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 16 ล้านบาท และด้านส่งเสริมการผลิตรายการ จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 100 ล้านบาท โครงการตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 52(2) เป็นโครงการด้านวิจัยสำหรับคนพิการ จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 13 ล้านบาท ด้านวิจัยในกิจการโทรคมนาคม จำนวน 9 โครงการ วงเงิน 199.62 ล้านบาท ด้านวิจัยด้านคลื่นความถี่ จำนวน 9 โครงการ วงเงิน 82 ล้านบาท และด้านรู้เท่าทันสื่อ จำนวน 2 โครงการวงเงิน 54 ล้านบาท โครงการตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 52(3) เป็นโครงการด้านมาตรฐานจริยธรรมและการรวมกลุ่ม จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 20 ล้านบาท และด้านพัฒนาบุคลากร จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 30 ล้านบาท โครงการตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 52(4) เป็นโครงการด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 41 ล้านบาท

​ส่วนประเด็นการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทางสำนักงาน กสทช. ได้เสนอเป็นวาระเพื่อทราบถึงการหารือในแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 24 ช่อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ 1. การคืนใบอนุญาต 2. การสำรวจความนิยม(เรทติ้ง) 3. การขยายระยะเวลาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ และ4. การขอเลื่อนชำระเงินค่าประมูล งวดที่ 3 ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าสำนักงาน กสทช. จะมีการหารือกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ใน 4 ประเด็นนี้อีกครั้ง ก่อนนำเรื่องเสนอต่อ กสทช.  

​“สำนักงาน กสทช. ยืนยันว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐจะต้องไม่เสียประโยชน์และผู้ประกอบการเองจะต้องสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้” ฐากร กล่าว

ฉะนั้น  ความคืบหน้ากรณีทีวีดิจิตอล คณะทำงานฯ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.), สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการพิจารณานั้น จะทำการหารือรายละเอียดในวันที่ 15 ก.พ.2559   และส่งความคิดเห็นให้กับที่ประชุม กสทช.ในวันที่ 16 ก.พ.นี้เพื่อตัดสินใจว่าเรื่องใดทำได้หรือไม่ได้ ซึ่งเรื่องที่ต้องเร่งพิจารณาก่อน มี 3 เรื่องหลักคือ การเลื่อนวันชำระเงินค่าใบอนุญาตงวดที่ 3 ,การขอให้นับวันที่เริ่มสัญญาใบอนุญาตออกไปจาก 1 ปี จากวันที่ 24 พ.ค.2557 เป็นวันที่ 24 พ.ค.2558 และการคืนใบอนุญาต หรือ การเปลี่ยนมือผู้ถือใบอนุญาตได้หรือไม่ อย่างไรแล้ว คาดว่าจะสรุปผลการพิจารณาได้ภายในเดือนก.พ.นี้ 

 

Share this Article: