กสทช. หารือ ไอซีที เสนอ คสช. ขอจัดทำหลักเกณฑ์ประมูล 4จี ระหว่างถูกชะลอ

กสทช. หารือ ไอซีที เล็งเสนอ คสช. ขอจัดทำหลักเกณฑ์ประมูล 4จี ระหว่างถูกชะลอโครงการ พร้อมยกกองทุน กทปส.ให้ไปดูแล วอนเป็นคนกลางเจรจาทีโอที -กสท

 

 

 

 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกันของคณะทำงานร่วม ระหว่าง กสทช. และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที โดยมี นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เป็นประธานในการประชุมนัดแรก ซึ่งการหารือส่วนใหญ่เป็นการวางกรอบแนวทางการทำงาน โดยมี 3 เรื่องหลักด้วยกัน คือ 

 

1.กสทช. เสนอเรื่องแผนการใช้เงินของกองทุนสนับสนุนจากโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนาในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ที่ขณะนี้ ได้ถูกคำสั่งระงับโครงการจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ทั้งนี้ ได้หารือกับกระทรวงไอซีทีว่าจะให้นำเงินในกองทุน กทปส.ไปใช้ประโยชน์ ในแผนงานที่ไอซีทีจะดำเนินการร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณะสุข พร้อมกันนี้ยังเตรียมเสนอเรื่องการปลดล็อคโครงการดังกล่าวให้ คสช. และคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ปัจจุบันกองทุน กทปส. มีเงินอยู่ทั้งสิ้น 22,000 ล้านบาท

2.เป็นการหารือความชัดเจนการบริหารจัดสรรคลื่นความถี่ และขอให้ไอซีทีเป็นคนกลางในการเจรจากับหน่วยงานในสังกัด อาทิ จากกรณีที่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ฟ้องร้อง กสทช. ยังศาลปกครอง ภายหลังจากที่ กสทช. ขอคืนคลื่นความถี่ย่าน 470 เมกะเฮิร์ตซ ซึ่งประเด็นดังกล่าวทั้ง หน่วยงานเห็นตรงกันว่าจะร่วมกันหาทางออก เนื่องจากไม่ต้องการเห็นหน่วยงานรัฐฟ้องร้องกันเอง และอีกกรณี คือ กสทช. ส่งหนังสือไปยัง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการนำคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตซ ภายใต้สัญญาสัมปทานของ บมจ.กสท และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) หรือดีแทค ที่ไม่ได้ใช้งาน จำนวน 25 เมกะเฮิร์ตซ คืนมายัง กสทช. เพื่อจัดสรรใหม่ก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในปี 2561 ภายหลังดีแทคได้แสดงเจตนาขอคืนคลื่นก่อนกำหนดมายัง กสทช. แต่ทาง บมจ.กสท ได้เพิกเฉยต่อการสอบถามของ กสทช. ทั้งนี้ทาง กสทช. ได้จึงขอให้กระทรวงไอซีทีเป็นตัวกลางในการเจรจากับ บมจ.กสท แทน 

3.เกี่ยวกับกรอบการทำงานที่ทับซ้อนกัน ซึ่งได้เสนอให้มีการแบ่งอำนาจกันให้ชัดเจน หน้าที่การกำกับดูแลควรเป็นของ กสทช. และหน้าที่ด้านการให้บริการประชาชน ควรเป็นไอซีที อาทิ การกำกับดูแลการปิดเว็บไซต์ ที่ปัจจุบันผู้มีหน้าที่ปิดการใช้งานเว็บไซต์เสนอเนื้อหาไม่เหมาะสม เป็นหน้าที่ของไอซีที แต่ผู้ที่ให้ใบอนุญาตผู้ให้บริการโครงข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นหน้าที่ของ กสทช. ส่งผลให้หลายครั้งที่ไอซีที จะดำเนินการกับเว็บไซต์ใดก็ตาม ต้องมาขอข้อมูลจากทาง กสทช.  รวมทั้งในเรื่องการให้บริการประชาชน อาทิ เรื่องการวางโครงข่ายเพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชนควรเป็นของไอซีที แต่กองทุนในการสนับสนุนโครงการต่างๆอยู่กับ กสทช. ซึ่ง กสทช. ยินดีที่จะส่งมอบกองทุน กทปส. ให้แก่ กระทรวงไอซีที หรือรัฐบาล

ฐากร กล่าวต่อว่า ในการหารือทั้ง เรื่องดังกล่าวกับกระทรวงไอซีที จากนี้ไปจะจัดทำเป็นแผนดำเนินการในการประชุมครั้งหน้า โดยแบ่งเป็นแผนการทำงานระยะสั้นคือ 1-2 เดือน และระยะยาวไม่เกิน ปี นอกจากนี้ ทาง กสทช. ยังได้เตรียมเสนอเรื่องให้ คสช. พิจารณาอนุมัติให้ กสทช. ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตซ และ 900 เมกะเฮิร์ตซ เพื่อให้นำมาให้บริการในระบบ 4จี ระหว่างที่ยังอยู่ในช่วงเวลาคำสั่งให้ชะลอการประมูล 4จี ไปอีก ปี ของ คสช.

Share this Article: