กสทช. หารือกระทรวง MIC ญี่ปุ่น ถกลดค่า Roaming และเตรียมทำทีวี 4k

กสทช. ร่วมกับ รมว.กระทรวงมหาดไทยและการสื่อสารแห่งรัฐบาลญี่ปุ่น หารือแนวทางในการลดอัตราค่าบริการ International Mobile Roaming ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ร่วมถึงความร่วมมือในอุตสาหกรรมUltra HDTV และการพัฒนาเนื้อหารายการ

 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า วันนี้ (30 เมษายน 2558) ที่ประชุมระหว่าง กสทช. นำโดย พล.อ.อ. ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และประธาน กสท. พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. และประธาน กทค.  และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและการสื่อสารแห่งรัฐบาลญี่ปุ่น หรือ Ministry of Internal Affairs and Communications (กระทรวง MIC) ได้ร่วมหารือถึงแนวทางในการลดอัตราค่าบริการ International Mobile Roaming ทั้งในส่วนของดาต้าและบริการเสียงร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การหารือระหว่างผู้ประกอบการโทรคมนาคมของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ร่วมทั้งได้มีการเสนอความร่วมมือร่วมกันในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพร่สัญญาณภาพและเสียงในระบบ 4K และ 8K ซึ่งได้มีการนำระบบนี้มาสาธิตแล้วครั้งนึงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่าน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และได้เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนเนื้อหารายการร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการทั้งสองฝ่าย ซึ่งในบ่ายวันนี้ผู้ประกอบการจากประเทศญี่ปุ่น 11 รายที่ร่วมเดินทางมาในคณะในครั้งนี้ จะมีการออกบูธนำเสนอเทคโนโลยี 4Kและรายการกับผู้ประกอบการไทย เพื่อให้ได้เลือกซื้อเนื้อหารายการที่น่าสนใจมานำเสนอ เพื่อให้เกิดธุรกิจร่วมกัน 

 

 

สำหรับความร่วมมือในสองด้านนี้ จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยในเรื่องหลักคือ การกระตุ้นเศรษฐกิจจากการลงทุนของผู้ประกอบการโทรทัศน์ไทยและญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาเนื้อหารายการที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการนำเทคโนโลยี Ultra HDTV (4K) และสมาร์ตทีวี มาใช้ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย ในส่วนของความร่วมมือด้านบริการ International Mobile Roaming หากผู้ประกอบการบรรลุข้อตกลงในการเจรจาร่วมกันในการลดค่าบริการทั้ง Data Roaming และ Voice Roaming จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมของทั้งสองประเทศ

 

Share this Article: