กสทช. หนุนความเห็นไอซีที ยืนยัน 4G ประมูลแน่ภายในปีนี้

กสทช. ยืนยันต่อเนื่อง 4G ประมูลแน่นอนภายในปีนี้หนุนความเห็นก่อนหน้า ก.ไอซีที นอกจากแก้พรบ.กสทช.บางส่วนตามคำสั่ง คสช. กำหนดราคาตั้งต้นการประมูลยังอาจสูงขึ้น ยึดตามเกณฑ์ ITU เป็นผู้ศึกษา

 

ฐากร  ตัณฑสิทธิ์​ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)​ เปิดเผยเพิ่มเติมกรณี การประมูล 4G บนคลื่นความถี่1800 MHz และ 900 MHz ต้องมีการประมูลอย่างแน่นอน ทั้งนี้ หากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะกรรมการด้านเตรียมความพร้อมดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความเห็นชอบให้กสทช.เดินหน้าประมูลได้ก่อนที่จะครบกำหนด  กสทช.ก็จะสามารถใช้เวลาในการเตรียมการอย่างน้อย 3-4 เดือน


จากคำสั่งคสช.ที่ให้ชะลอการประมูล4G ออกไปก่อนจะครบ1ปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่  17 ก.ค.58 นี้ ซึ่งอย่างไรก็ตามก็มีเวลาในการเตรียมการเปิดประมูล เร่ิมตั้งแต่การร่างหลักเกณฑ์การประมูล  การทบทวนราคาเร่ิมต้นการประมูล และเงื่อนไขอื่นๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  เพื่อนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยจะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนเช่นกัน เชื่อว่าทันภายในสิ้นปีนี้แน่นอน
 
โดยก่อนหน้า รมว.ไอซีที ยืนยันผ่านหลายสื่อเช่นกันไม่มีสัญญาณให้เลื่อนประมูล4G ในกรอบเวลาเดิม ก.ค.นี้ และถึงแม้การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  แต่ในส่วนของรัฐบาลก็มีความเต็มใจและพร้อมจะสนับสนุนให้เกิดการประมูลคลื่นใหม่ แต่ในเรื่องนี้ก็ต้องให้กสทช.ไปหารือให้ได้ข้อสรุปจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอดำเนินการเปิดประมูลต่อ หลังจากที่มีคำสั่งให้ชะลอการประมูลออกไปเมื่อปีที่ผ่านมา
 
สัญญาณจากรัฐบาลยังพร้อมสนับสนุนเต็มที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดให้เกิดการประมูล 4G อย่างเต็มที่ แต่การประมูลจะดำเนินการได้ทันตามกำหนดของกสทช.หรือไม่ ยังเป็นเรื่องของกสทช.ที่ต้องดำเนินการและหารือกับทางคสช. ส่วนร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรฯ (พ.ร.บ.กสทช.) ที่มีแก้ไขอยู่นั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นบูรณาการทำงาน และปฏิรูปด้านไอซีทีของประเทศอย่างจริงจัง เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
 
 

ซึ่งหาก คสช. มีหนังสือตอบกลับให้ กสทช. ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ สำนักงาน กสทช. จะเสนอร่างประกาศดังกล่าวเข้าที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา และเข้าสู่กระบวนการทำประชาพิจารณ์เป็นขั้นตอนต่อไป

 

“เชื่อว่าระยะเวลาประมูลจะไม่เลื่อนจากเดิมคือในช่วงเดือนก.ค.-ส.ค.นี้แต่หากภายในเดือนมี.ค.นี้ เราต้องเริ่มกระบวนการยกร่างกฎหมายทั้งหมดหลังสิ้นสุดผลของคำสั่ง คสช.และการประมูล 4G ก็คาดจะเลื่อนไปเป็นช่วงเดือนธ.ค.2558-ม.ค.2559” ฐากร กล่าวไว้

 
Share this Article: