กสทช. สั่งโอเปอเรเตอร์ทุกค่าย เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก 4 วัน 4 คืน

สำนักงาน กสทช. เผยสั่งการโอเปอเรเตอร์ทุกค่าย เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก วัน คืน ระหว่างวันที่ 4-7 ต.ค. 2557 นี้ในพื้นที่ตามที่ ปภ. ประกาศเตือน และขอความร่วมมือไปยังสมาคมและเครือข่ายวืทยุสมัครเล่นเตรียมความพร้อม เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ตามที่มีข่าวกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด อาทิ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล เพื่อเตือนให้เฝ้าระวังถึงภาวะมรสุมเข้าปกคลุมในหลายพื้นที่ อาจทำให้มีฝนตกหนัก วัน คืน ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นั้น สำนักงาน กสทช. ได้สั่งการให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพบริการ หากพื้นที่ใดมีความขัดข้องของสัญญาณก็จะสามารถแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขได้โดยทันท่วงที  นอกจากนั้นยังได้ให้ศูนย์สายลมประสานไปยังสมาคม และเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นให้เตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยคามสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสื่อสารกันได้ หากการสื่อสารหลักทางโทรศัพท์ขัดข้อง

" การดูแลประชาชนผู้ใช้บริการให้ได้รับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพ และการควบคุมคุณภาพบริการเป็นหน้าที่ที่สำคัญของสำนักงาน กสทช. ทั้งนี้ หากประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการสามารถแจ้งและร้องเรียนมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลข โทรศัพท์ 1200 ได้ทันที เลขาธิการ กสทช. กล่าว

Share this Article: