กสทช. สั่งโอเปอเรเตอร์ทุกค่ายให้เพิ่มเซลล์ไซต์บริเวณ รพ.ศิริราช

สำนักงาน กสทช. สั่งการโอเปเรเตอร์ทุกค่ายเพิ่มเซลล์ไซต์บริเวณโรงพยาบาลศิริราช พร้อมให้รถตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ ออกวิ่งตรวจสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริเวณโรงพยาบาลและพื้นที่ใกล้เคียง หลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ทั้งนี้ยังได้เรียกผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายมาประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขเรื่อง sms virus ซึ่งผลออกมาประการใด จะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบต่อไป      

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เผยว่า วันนี้ (26 ส.ค.2557) ได้สั่งการให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย เพิ่มเซลล์ไซต์บริเวณโรงพยาบาลศิริราช เพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมให้รถตรวจสอบคุณภาพสัญญาณของสำนักงาน กสทช. ออกวิ่งตรวจสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายหลังจากที่ได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่าโทรศัพท์เข้า-ออก ติดยาก

 

"เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สำนักงานฯ ให้ความเอาใจใส่ บริเวณร.พ.ศิริราช มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นจำนวนมาก ทั้งใช้งานด้านการประสานงานทางการแพทย์ สุขภาพ การเพิ่มเซลล์ไซต์เข้าไปในพื้นที่ ก็เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานของประชาชนจำนวนมากได้" นายฐากรกล่าว

 

  

Share this Article: