กสทช. ลงมติเรียกคืนคลื่นวิทยุ 21 หน่วยงานรัฐ เม.ย. 2560

กสทช. ลงมติเรียกคืนคลื่นวิทยุ 21 หน่วยงานรัฐ เม.ย.2560 พร้อมออกกฎเพิ่มติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม ขณะที่อนุมัติงบ 72 ล้าน หนุน 12 โครงการกองทุน กทปส.

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า มติที่ประชุมกรรมการกสทช. เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2559 ให้สำนักงานทำเรื่องเรียกคืนคลื่นความถี่วิทยุจำนวน 537 คลื่น จาก 21 หน่วยงานรัฐ โดยต้องส่งคืนคลื่นภายในเม.ย.2560 ซึ่งเป็นกำหนดเวลา 5 ปี นับจากมีแผนแม่บท เมื่อเม.ย.2555 ที่ผ่านมา โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวถูกกำหนดไว้สำหรับคลื่นความถี่ที่ไม่มีเวลาสิ้นสุดการใช้คลลื่น พร้อมทั้ง ให้สำนักงานศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานรัฐที่ทำการส่งคืนคลื่น พร้อมทั้งจัดทำแผนเยียวยา 

ทั้งนี้ มีมติยกเว้นในส่วนของคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม 105.5 MHz ที่เป็นของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำสัญญาสัมปทานกับบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด สามารถใช้งานต่อได้จนถึงหมดอายุสัญญาในวันที่ 31 ม.ค.2563

ขณะที่ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ในการปักเสา ติดตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดๆ ในการให้บริการโทรคมนาคมนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติม และให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยมีรายละเอียด คือ เพิ่มข้อกำหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องจัดระเบียบสายก่อนทำการติดตั้งอุปกรณ์ ,กำหนดให้ระยะเวลาการพิจารณาและอนุมัติการติดตั้งไม่เกิน 30 วัน จากเดิม 60 วัน เพื่อความรวดเร็ว ,อนุญาตให้ยื่นเอกสารเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ จากเดิมที่ต้องยื่นเอกสารตัวจริงเท่านั้น และให้สิทธิ์ในการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารเดิมได้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

นอกจากนี้ ที่ประชุมกสทช.ได้อนุมัติเงินสนับสนุนตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 จำนวน 72,223,782 บาท ใน 12 โครงการ 

Share this Article:

ADVERTISMENT