กสทช.ร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภค ลงพื้นที่สำรวจสัญญาณโครงข่ายทีวีดิจิตอล จ.สงขลา

กสทช.ร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภค ลงพื้นที่สำรวจสัญญาณโครงข่ายทีวีดิจิตอล จ.สงขลา และนำสื่อมวลชนสำรวจจุดรับแลกคูปอง และที่ทำการไปรษณีย์ อ.หาดใหญ่ พร้อมร่วมหารือกับตัวแทนภาคประชาสังคมในพื้นที่กรณีการแจกคูปองดิจิตอลทีวีกลุ่มที่อยู่นอกทะเบียนราษฎร์และผู้มีรายได้น้อย

 

สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เผยว่า วานนี้ (31ต.ค. 2557) กสทช. และตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภค จ.สงขลา นำสื่อมวลชนลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ เพื่อสำรวจสัญญาณโครงข่ายพื้นที่การให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ดิจิตอลทีวี) บริเวณ ถนนสาครมงคล บริเวณลานจอดรถตลาดน้ำหาดใหญ่ พร้อมทั้งสำรวจบรรยากาศและรับฟังปัญหาที่จุดรับแลกคูปองในบริเวณใกล้เคียง ช่วงบ่าย ออกสำรวจจุดรับแลกคูปอง ณ ห้างเทสโก้โลตัส ห้างบิ๊กซี และร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าวิชชุสิน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปยังที่ทำการไปรษณีย์ อ.หาดใหญ่ เพื่อติดตามปัญหาจากจ่ายคูปองไปยังบ้านเรือนต่างๆ พบว่า อ.หาดใหญ่ ได้ส่งคูปองถึงครัวเรือนแล้วกว่า 70,000 ใบ จากจำนวนทั้งหมด 83,725 ครัวเรือน

สุภิญญา กล่าวว่า การลงพื้นที่เพื่อต้องการรับฟังปัญหาและข้อสอบถามจากประชาชนผู้ใช้คูปอง รวมทั้งให้สื่อมวลชนได้เห็นบรรยายกาศการแลกคูปอง พร้อมทั้งร่วมตรวจสอบความพร้อมของจุดให้บริการรับแลกคูปองดิจิตอล รวมถึงด้วย ซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีมีสัญญาณครอบคลุมมากกว่า 80ทั้งนี้คุณภาพการรับชมทีวีดิจิตอลขึ้นอยู่กับการเลือกเสาอากาศที่เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่ง กสทช.จะจัดเตรียมเผยแพร่  ข้อมูลการเลือกเสาอากาศให้ประชาชนได้รับทราบ นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ข้อมูล วิธีการใช้คูปองเพื่อแลกอุปกรณ์การรับชม ตลอดจนข้อมูลพื้นที่สัญญาณที่สามารถรับชมดิจิตอลทีวีด้วย

 

จากนั้นในวันที่ 1 พ.ย. 2557 สุภิญญา จะร่วมประชุมหารือด้านนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน เรื่อง นโยบายการแจกคูปองดิจิตอลทีวี กรณีกลุ่มที่อยู่นอกทะเบียนราษฎร์และผู้มีรายได้น้อยกับตัวแทนภาคประชาสังคมในพื้นที่ ณ โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจะมีการให้ข้อมูลเรื่องแผนการเปลี่ยนผ่านสู่การรับชมทีวีดิจิตอล กระบวนการแจกและขั้นตอนการแลกคูปอง ความคืบหน้าของการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ข้อแนะนำผู้บริโภค และจะร่วมกันระดมความความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อนโยบายการแจกคูปองสำหรับกลุ่มที่อยู่นอกทะเบียนราษฎร์และผู้มีรายได้น้อยอีกด้วย ก่อนนำเสนอข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเข้าที่ประชุมกสทช.ต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชน (เจ้าบ้าน) ผู้เป็นเจ้าของคูปองมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียน สามารถร้องเรียนมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลข โทรศัพท์ 1200 สำนักงาน กสทช. 

Share this Article: